Een radicale innovatie van het aanvullend pensioen

29 april 2022
Dorps- en buurtcoöperaties

In Trends van 28 april beschrijft Anneleen De Bonte in de rubriek Millenials een idee: minstens een deel van de tweede pensioenpijler wordt rechtstreeks geïnvesteerd in kleinschalige woon-zorgvoorzieningen, lokaal verankerd in elke buurt.

Vandaag start in het Leuvense een coöperatief project van een inclusieve woon-zorgsite met een twintigtal woonunits voor bewoners met diverse zorgnoden, afkomstig uit de buurt.

Wat als de tweede pijler erin bestond dat je, door de bijdragen die je doet tijdens je loopbaan, het woonrecht of een aandeel zou verwerven om later in je eigen wijk op zorg te kunnen rekenen in een gepaste woonst, dicht bij je belangrijkste naasten?

Bron: Trends