Boeren zijn net de oplossing

24 juni 2022
Multistakeholders coöperaties

De roep om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen klinkt door de klimaatproblematiek al een tijdje luid. Door het conflict tussen Rusland en Oekraïne is onze gas- en oliebevoorrading ook plots behoorlijk onzeker geworden. Gecombineerd met de dalende elektriciteitsproductie uit Europese kerncentrales heeft dit ervoor gezorgd dat de energieprijzen plots de pan uit swingen. “Dit maakt dat het belangrijker dan ooit is dat we de lokale productie en verdeling van energie stimuleren”, meent Boerenbond.

Volgens de landbouworganisatie kunnen land- en tuinbouwers bij die omschakeling naar lokale productie en hernieuwbare energie een sleutelpositie innemen. “Boeren zijn niet het probleem in het klimaatvraagstuk, maar net de oplossing”, zegt voorzitter Ceyssens.

Energiegemeenschappen zijn een bijzondere vorm van lokale productie en verdeling van energie. “Binnen een energiegemeenschap verenigen burgers zich in een collectief dat energie onderling deelt met tussenkomst van een rechtspersoon”, legt Tom Schaeken, energieconsulent bij Boerenbond, uit. “Het opzetten van een dergelijke coöperatie maakt het ook mogelijk om collectieve investeringen te doen, bijvoorbeeld in een zonnepaneleninstallatie of in een warmtenet.”

Een voorbeeld van een energiegemeenschap bevindt zich in Hoogstraten, in het gehucht Hal. “In het uiterste noorden van ons land vormt dit gehucht door de grens met Nederland en een grote steenweg als het ware al een natuurlijke gemeenschap”, vertelt Schaeken.

In oktober 2020 werd de coöperatie Halnet opgericht en een maand later startte de bouw van vier zonnepaneleninstallaties, drie bij landbouwers en eentje bij een burger met een atelier. “Elke Halliër, zoals ze zichzelf intussen noemen, is fier op dit project”, aldus de energieconsulent van Boerenbond. Hij merkt dat er ook heel wat toekomstplannen opborrelen. “Aanvankelijk was een windmolen in Hal onbespreekbaar, intussen groeit er een draagvlak. Nu zijn we een operationele groep gestart om te bekijken of we de elektriciteit ook aan elkaar kunnen verkopen”, stelt Schaeken. Hij deed ook een duidelijk oproep naar minister Somers: “Geef boeren een stem in het verhaal van lokale energieproductie, er is heel veel mogelijk.”

Bron: vilt.be