Niet alleen de lasten, maar ook de lusten

24 juni 2022
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

De burger-energiecoöperatie Navitas Energie, Vlaskracht, Stroomvloed, en Campina Energie hebben samen hun schouders gezet onder de versnelling van de energietransitie. Dit doen ze door gezamenlijk een structurele samenwerking - joint-venture - aan te gaan met de bekende windontwikkelaar Eneco.  

In eerste instantie zullen deze 4 energie-burgercoöperaties samen investeren in de aankoop van de helft van een al operationele windturbine die vandaag in het bezit is van Eneco. De 4 coöperaties lanceren hiervoor een kapitaaloproep bij hun achterban

“Deze windturbine heeft een vermogen van 3.4 MW en produceert jaarlijks zo’n 8500 MWh elektriciteit. Dit komt overeen met een elektriciteit voorziening voor zo’n 2.400 gezinnen en heeft een jaarlijkse CO2-reductie van 4.000 ton. In de toekomst kunnen ze samen nog meer windprojecten ontwikkelen en realiseren met Eneco. Hierdoor verhoogt het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen en geeft het bovendien ook de burger de kans om mee te investeren en profiteren bij de energietransitie onder het motto: ‘Niet alleen de lasten, maar ook de lusten’”, aldus David Celis.

Bron: hln.be

Meer informatie over hun werving van coöperanten: doe mee als... | NAVITAS Energie