War for milk

24 juni 2022
Producenten coöperaties

De Nederlandse zuivelcoöperatie FrieslandCampina is op zoek naar nieuwe leden. Tijdens een ledenraad eerder deze maand is besloten om ook in Vlaanderen de boer op te gaan. Nieuwe leden in Vlaanderen, Nederland en ook Duitsland moeten ervoor zorgen dat de melktoevoer verzekerd is en de concurrentiepositie bestendigd wordt. Het is een drastische breuk met het recente verleden waarbij Vlaamse leveranciers net geremd werden in hun groei.

Bron: vilt.be


FrieslandCampina, dat 10.564 leden-melkveebedrijven telt, is een fusie van Friesland Foods en Campina die 2008 plaatsvond. Het bedrijf is sinds 1991 actief op de Belgische markt nadat Campina Melkunie zuivelbedrijf Comelco (COnserven MELk COöperatie) overnam. In Vlaanderen heeft het bedrijf 25 leden die vooral in de regio Weelde boeren. Het gros van de Vlaamse melk wordt betrokken bij leveranciers die vooral in de regio Aalter gevestigd zijn.

Momenteel werkt de zuivelaar met ruim 200 leveranciers in Vlaanderen, al was dat in het verleden een veelvoud. In de loop der jaren zijn er steeds meer leveranciers afgestoten. In 2021, toen de zuivelmarkt door een dal ging – had de zuivelverwerker nog intenties om een leveringsquotum in te stellen voor Vlaamse leveranciers. Toen de zuivelprijs in de loop van het jaar herstelde, is deze geplande invoering van het referentievolume geannuleerd. In de tussentijd had een aantal melkveehouders hun contract opgezegd.

Zo gaat de coöperatie open voor nieuwe, Vlaamse leden die starten of nu aan een andere afnemer leveren. Om toetreding te vergemakkelijken is het entreegeld verlaagd van 15 euro naar 5 euro per 100 kg melk. Voor trouwe leveranciers binnen het coöperatieve werkgebied geldt een korting van 2 euro per 100 kg melk op het entreegeld. Voor de financiering van het entreegeld worden betalingsmogelijkheden aangeboden. Naast het entreegeld dienen nieuwe leden, net als zittende leden, melkcertificaten voor een bedrag van 8 euro per 100 kilo te kopen.