Coöperatieve vennootschappen, vergeet jullie bijzonder verslag niet!

04 augustus 2022
Alle coöperaties
Als bestuurder van een door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) erkende coöperatieve vennootschap moet je jaarlijks een bijzonder verslag opstellen over “de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden”.

Dit bijzonder verslag moet in het bijzonder het voornaamste doel van de vennootschap beschrijven (m.n. het verschaffen van een economisch of sociaal voordeel aan de vennoten ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften) en de jaarlijkse inkomsten beschrijven die worden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van de huidige of potentiële leden of het grote publiek.

De bestuurders van de erkende coöperatieve vennootschappen die geen jaarverslag moeten opstellen, bewaren het bijzonder verslag op de zetel van de vennootschap. Dit bijzonder verslag kan ter controle door de FOD Economie worden opgevraagd.