BelOrta en BFV fuseren

30 november 2022
Producenten coöperaties

Beide veilingen, waar de telers(leveranciers) de aandeelhouders zijn, gaan verder onder de naam BelOrta.

De Raden van Bestuur van BelOrta en BFV (Belgische Fruitveiling) hebben een princiepsakkoord bereikt op welke manier de in het voorjaar aangekondigde samenwerking en integratie gerealiseerd zal worden. De activiteiten van deze coöperaties worden vanaf midden volgend jaar samengebracht onder de naam BelOrta. 

Met 955 leden is BelOrta de grootste coöperatieve veiling van ons land en heeft ze een gevarieerd aanbod van 170 soorten groenten en fruit. Belgische Fruitveiling (BFV) telt 400 coöperant-telers.

“Om in Europa een grotere rol te spelen op het gebied van appelen en peren moet je een groter marktaandeel hebben. Samen met BFV kunnen we beter een vuist maken, een gedegen commerciële strategie implementeren en inzetten op de nodige innovatie en vernieuwing. Daarnaast zullen we zo in de toekomst ook fruittelers hebben in het Hageland en het Waasland.” Geografische spreiding verkleint het risico op uitval door plaatselijke weersomstandigheden, zoals hagel en vorst.

Maar de telerscoöperaties, die op groen licht wachten van de controlerende instanties, zien nog meer synergiën. “De integratie biedt mogelijkheden om te investeren en te optimaliseren”, aldus Appeltans, de BelOrta-topman. Dat laatste is dan weer belangrijk in de strijd tegen de oplopende kosten van het moment. Niet alleen de telers kampen met sterk gestegen kosten, ook de veiling heeft hiermee te maken. Daarom probeert BelOrta de stijgende kosten het hoofd te bieden met interne bezuinigingen en optimalisatie. Zo worden alle kostenposten tegen het licht gehouden.

Bronnen: landbouwleven.be en vilt.be