Zorg ervoor dat warmtenetten in handen zijn van de gebruikers!

30 november 2022
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Warmtenetten worden publiek eigendom en komen niet in private handen, besliste het Nederlandse Kabinet in het najaar van 2022. Energie Samen, de Nederlandse belangenorganisatie van energiecoöperaties, betwijfelt echter of er daarmee voldoende ruimte komt voor coöperatieve warmtenetten zonder winstoogmerk die écht in handen zijn van ‘het publiek’. Energie Samen roept de minister van EZK en de Tweede Kamer op om ook warmteschappen: coöperatieve warmtebedrijven van burgers, ruimte te bieden in de nieuwe Warmtewet. 

Helaas zijn energiecoöperaties van burgers met hun warmteschappen geen partij in de nieuwe Warmtewet, waardoor zij, met hun projecten, tussen wal en schip dreigen te raken. 

Nochtans. 

In wijken waar deze warmte-initiatieven van burgers actief zijn, blijken bewoners significant meer tevreden te zijn over álle aspecten van de plannen voor hun nieuwe warmtevoorziening: de rol van de gemeente, het aanbod en de betaalbaarheid daarvan, maar ook de participatiemogelijkheden.

Bron: klimaatweb.nl