Belgische mijlpaal voor FrieslandCampina

15 februari 2023
Producenten coöperaties

FrieslandCampina zal vanaf 2023 ook haar Belgische leveranciers de kans geven coöperant te worden.

Een toch wel aanzienlijke koerswijziging voor de coöperatie van zo’n 11.000 - quasi allen Nederlandse - melkveehouders-leveranciers.
 
Bronnen: landbouwleven.be en vilt.be

In ons land telt de coöperatie vandaag slechts zo’n 25 coöperanten, in het noorden van de provincie Antwerpen. Ze sloten indertijd bij FrieslandCampina aan na overname van Comelko in Weelde.

De zuivelverwerker leek de Vlaamse boeren lange tijd liever kwijt dan rijk. Ruim een jaar geleden werd er nog een leveringsquotum overwogen voor de bestaande leveranciers, waarop een aantal jonge boeren met uitbreidingsplannen het bedrijf de rug toekeerden. Maar de situatie is dus drastisch veranderd. Stikstof en andere politieke thema’s zullen waarschijnlijk een wissel trekken op de thuisbasis van FrieslandCampina (FLC) in  Nederland.

Vandaag ligt hun speerpunt in Vlaanderen rondom de productiesite in Aalter. 230 melkveebedrijven uit die regio leveren er melk. Hun melk wordt verwerkt in lokale merken als Campina, Joyvalle, Cécémel, Fristi en Nutroma. FrieslandCampina heeft in de regio Aalter zo’n 200 leveranciers. Tien jaar geleden waren dat er nog meer dan 800.

En het is vooral in de Regio Aalter – de regio is afgebakend - dat de leveranciers de kans zullen krijgen om ook aandeelhouder te worden. FLC wil dit ook vergemakkelijken door voor de toetreding tot de coöperatie het entreegeld te verlagen van 15 euro naar 5 euro per 100 kg melk. Voor de financiering van het entreegeld worden er ook betalingsmogelijkheden aangeboden. Naast het entreegeld dienen nieuwe leden, net als zittende leden, melkcertificaten voor een bedrag van 8 euro per 100 kilo te kopen.

Los van een contante nabetaling op basis van het resultaat van de onderneming krijgt een coöperant een maandelijks vastgestelde garantieprijs bij een gegarandeerde melkafname.

Nieuwe coöperanten moeten weliswaar weidegang kunnen garanderen en voldoen aan de eisen die Foqus planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina, stelt.