Platformcoöperaties

16 februari 2023
Alle coöperaties

In onze steeds toenemende digitale wereld krijgt platformeconomie een steeds groter aandeel. Platformbedrijven brengen vraag en aanbod online samen via een website of een app. Vaak gaat het over goederen of diensten, of zelfs werk. Gekende voorbeelden zijn Amazon en Uber Eats.

Steeds meer mensen stellen zich echter vragen bij het doel en eigenaarschap van die platformbedrijven. Zijn er ook geen risico’s en nadelige impact?

Daarom zijn er ondernemende mensen die een deel van de oplossing zien in coöperatieve platformen. Die zijn al actief, denk aan Fairbnb.coop, Eva.coop en Linked.Farm. Toch hebben zij (nog) geen groot marktaandeel.

Dus, kan dat wel werken zo’n platformcoöperatie? 

Martijn Arets, een Nederlandse platformexpert deed er de afgelopen jaren onderzoek over. Ook hij merkt dat het niet eenvoudig is, toch niet om snel marktaandeel te winnen.

Hij brengt vier mogelijke strategieën in kaart voor platformcoops

  1. Een platformcoop helemaal zelf bouwen. Succesvolle voorbeelden zijn ‘Up & Go’ van en voor poetspersoneel en ‘The Drivers Cooperative’, wat nog maar 3 jaar bestaat en al 7500 coöperanten telt.
  2. Als platformcoop voortbouwen op bestaande activiteiten of data. Een voorbeeld hiervan is volgens Martijn ‘PescaData’, 300.000 Mexicaanse vissers die bepaalde data moeten verzamelen voor de overheid gebruiken die data nu ook via hun platformcoöperatie.
  3. Bestaande coops die platfoms gebruiken om hun coöperanten te faciliteren. Een voorbeeld hiervan lijkt ons eentje uit eigen land: ‘Care4growing’; een platform opgezet door enkele coöperaties van tuinbouwers. https://www.cera.coop/nl/cooperaties/nieuws/2020/20201023_n_care4growing
  4. Coöperaties die niet coöperatieve platforms gebruiken.

Verder geeft Martijn Arets nog enkele concrete tips. 

Bron: wageindicator.org

Wil je hier veel meer over weten?

Scrhijf je in op ons Coop Event, het tweejaarlijks congres voor iedereen actief in een coöperatie of geïnteresseerd in coöperatief ondernemen op 21 maart 2023 en neem deel aan de sessie “Platformcoöperaties: wat, waarom en vooral, hoe kan dat succesvol zijn?“ 

In deze sessie delen de burgercoöperatie voor elektrische deelauto’s Partago en de fietskoeriercoöperatie Molenbike hun ervaringen met hun platformcoöperaties, respectievelijk The Mobility Factory en CoopCycle.