Hoe kunnen we wooncoöperaties opschalen?

wooncoöperatie Zurich
22 februari 2023
Dorps- en buurtcoöperaties

De stad Amsterdam wordt internationaal geroemd om haar voortrekkersrol in het stimuleren van coöperatief wonen, zie ons nieuwsbericht: Amsterdam wil tegen 2040 40.000 ‘coöperatiewoningen’.

Ondanks deze inspanningen wordt een van de pionierende wooncoöperaties van Amsterdam in haar voortbestaan bedreigd. Voortbestaan van de Nieuwe Meent, een van de pionierende wooncoöperaties van Amsterdam, hangt aan een zijden draadje (parool.nl).

Oud-politicus Adri Duivesteijn uit Nederland somt vier elementen op die ervoor kunnen zorgen dat wooncoöperaties faire kansen krijgen:

  1. Een nationaal garantiefonds waardoor bankfinanciering meer toegankelijk wordt.
  2. Een radicaal andere grondpolitiek (zie ook Steden en gemeenten jagen coöperatieve woonprojecten aan).
  3. Een meer menselijke maat en democratisering van de sociale huisvesting.
  4. Besteed vrijgekomen middelen anders en laat ze bijdragen aan onderlinge gemeenschapsvorming en kwaliteit van woningen.

Bron: planvandearbeid.nl