Investeer in en word consument van je eigen energiecoöperatie

28 februari 2023
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Na - het hoogtepunt van - de energiecrisis plant de Europese Unie in 2023 een grondige hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben daarom in een rapport diverse aanbevelingen geformuleerd om de elektriciteitsmarkt stabieler en duurzamer te maken.

Een daarvan: zet in op burgerparticipatie in hernieuwbare energieprojecten. Met andere woorden, investeer in en word consument van je eigen energiecoöperatie. 

Waarom?

“Wanneer burgers zich verenigen om aandeelhouder te worden van een energieproject en hier eveneens elektriciteit van afnemen, organiseren ze zo zelf hun vaste prijscontract. Ze betalen voor hun energie een prijs die de werkelijke kost voor de producent weerspiegelt”

Indien er voldoende productie is door coöperaties, kunnen we bovendien los komen van de grillen van de markt. Daar knelt volgens de experts vandaag het schoentje. Het is vandaag te kleinschalig: het moet grootser en eenvoudiger. De experts zien coöperaties ook als een middel om de energiesector terug in eigen, Belgische handen te nemen. Inzetten op energiecoöperaties is goed voor de consument, maakt ons energie-onafhankelijker en houdt de winsten in eigen land.

Meer uitleg over deze en andere aanbevelingen vind je in het rapport