Integratie coöperaties BFV en Belorta heel dichtbij

27 april 2023
Producenten coöperaties

Tot eind maart kregen betrokken telers de kans om zich in te schrijven bij BelOrta.

Maar liefst 86 % van de BFV-telers deden dit, zo bericht vilt.be.

BelOrta had aangegeven dat min. 75% van de BFV-telers (leveranciers-aandeelhouders) de stap naar BelOrta moesten nemen. Het samengaan van de beide coöperaties, en het verdwijnen van de naam BFV, lijkt daarmee een stap dichterbij. Ook een mogelijke chaos op de hardfruitmarkt wordt zo verijdeld.

Eind 2022 ondertekenden coöperaties BelOrta (900 lokale groente- en fruittelers) en Belgische Fruitveiling (430 (hard)fruittelers) een juridisch princiepsakkoord waarbij alle activiteiten samengebracht worden onder de BelOrta-fruitwerking, met behoud van en respect voor de uitgebouwde activiteiten van BFV in de belangrijkste productieregio’s en marktsegmenten. Na de nodige informatievergaderingen en individuele contactmomenten was het woord aan de BFV-aandeelhouders.

Het voorstel voorziet onder andere in een gespreide “opkoop” van de BFV-aandelen die sterk per bedrijf kunnen verschillen, maar voor grotere bedrijven tussen de 25.000 en 30.000 euro kunnen liggen. Ook geldt er een verplichte leverplicht van zes jaar. Een belangrijke voorwaarde voor het voorstel was wel dat 75 procent van de BFV-telers zou intekenen. Hierop was het investeringsplan gebaseerd van BelOrta dat een deel van de BFV-activa zal incorporeren in zijn hardfruitactiviteiten.

Het bevestigt volgens BelOrta dat de fruittelers alle vertrouwen hebben in het integratieproject. Mede door de slechte prijsvorming van de voorbije jaren, verkeerde BFV in slechte financiële papieren. Een potentieel faillissement van de veiling zou tot een fragmentatie van de markt leiden en meer prijsdruk tot gevolg hebben. “Samen staan we sterker” was een belangrijk argument van BelOrta om de BFV-telers te overtuigen.

Met de instemming van de telers kan het proces van samengaan van de veilingen, die in dit verband spreken van een "integratie", verder gaan. De integratie wordt nog voorgelegd aan de bevoegde mededingingsautoriteiten. Doelstelling is om uiterlijk 1 juli 2023 volledig operationeel van start te kunnen gaan.