“Waar veel coöperaties zijn, daalt armoede”

Luc Sels
28 april 2023
Alle coöperaties

“In streken waar veel coöperaties zijn, nemen het sociale weefsel, de kansengelijkheid en de democratie toe terwijl de structurele armoede afneemt.”

Cera, Boerenbond en KU Leuven richtten in 2016 het Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen (KCO) op. Het doel? Onderzoek naar coöperatief ondernemen op de kaart zetten en het coöperatieve ondernemingsmodel opnemen in het onderwijsaanbod. Naast het vak ‘Sociaal en coöperatief ondernemen’ voor KU Leuven-studenten is er nu ook het postgraduaat in het coöperatief ondernemen.

Luc Sels, rector van KU Leuven en hoofd van het Kenniscentrum, licht in een interview met CeraScoop toe waarom dat zo belangrijk is.

Hoe komt het dat coöperatief ondernemen in de lift zit?

Luc Sels: “Daar zijn meerdere redenen voor. Een eerste is de economische meerwaarde: een coöperatie groeit doorgaans niet snel, maar is veelal wel stabiel en minder onderhevig aan de grillen van bepaalde markten. Ten tweede: een coöperatie is waardegedreven. Coöperaties creëren waarde door behoeften te vervullen wanneer de markt niet voorziet in bepaalde diensten of wanneer de overheid faalt. Zo is het bijvoorbeeld niet verrassend dat energiecoöperaties opgang maken tijdens de energiecrisis. Ik zie verder dat coöperaties meer aandacht krijgen in de media en in het onderwijsaanbod. Daarnaast wint in onze maatschappij het idee aan belang om deel te kunnen uitmaken van het bestuur van een organisatie. Burgers willen hun stem laten horen en mee zeggenschap hebben. Een coöperatief model biedt daar veel mogelijkheden toe.”

Is het daarom dat Cera partner werd van het KCO?

Luc: “Niet alleen is Cera zelf een coöperatieve onderneming, maar een van haar ambities is om 'sterke en breed gedragen coöperaties' te realiseren. Cera wil daarom onderzoeken hoe dit model kan bijdragen tot bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Cera geeft in België ook al heel lang informatie, vorming (vaie de Cera Coop Academy), advies en coaching aan andere coöperaties, bestuurders van coöperaties en mensen die willen starten met een coöperatie. En via BRS ook aan coöperatieve MFI’s. De hele realisatie van die ambitie heeft natuurlijk nood aan wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs.”

Wat zijn de ambities van het partnerschap voor de toekomst?

Luc: “Onze ambitie met het KCO is om een kennishub te worden. We willen onze kennis omvormen in advies aan coöperaties samen met Cera. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met besluitvorming in een coöperatie? Wat zijn hybride vormen van financiering? Hoe pak je groei aan?”

Lees het volledige artikel in CeraScoop (het halfjaarlijkse magazine voor de 400.000 Cera-vennoten) van maart 2023 op p. 28.