Enkel nog extra windturbines als de burger kan meegenieten

03 mei 2023
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Als er in de toekomst nog extra windturbines gebouwd worden in Beersel, zal de bouwer aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo moeten de omwonenden aan een voordelig tarief mee kunnen genieten van de opgewekte energie.

"De windenergie moet bij voorkeur rechtstreeks verkocht worden aan Beerselse inwoners aan een voordelig tarief, gebaseerd op de productieprijs en niet op de marktprijs", zegt schepen Jos Savenberg (Open VLD). "Mensen die hinder ondervinden van de windturbines, mogen genieten van goedkopere energietarieven."

“De vergunningsaanvrager moet een rechtstreekse participatie van minimaal 50 procent voor burgers en de lokale overheid voorzien via een coöperatieve structuur. De opgewekte windenergie zal rechtstreeks verkocht worden aan Beerselse inwoners, bedrijven of de gemeente.”

Bron: vrt.be en standaard.be