Min. 1 % burgerparticipatie verplicht bij toekomstige windparken op zee

23 juni 2023
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) presenteerde in mei 2023 de spelregels voor de aanbesteding van de nieuwe windparken op zee. Die moeten er tegen het eind van het decennium staan. Geïnteresseerde spelers moeten een bod uitbrengen.

Aan de tender zijn twee nieuwigheden verbonden die bedoeld zijn om de elektriciteit zo goedkoop mogelijk tot bij de burger te krijgen.

Een van die twee is dat burgerparticipatie verplicht is. Burgers kunnen zich verenigen in hernieuwbare energiegemeenschappen en zo eveneens langetermijncontracten afsluiten, net als de industrie, wat vaste prijzen voor de consument kan garanderen. Ook moet minimaal 1 procent van de investering worden opengesteld voor geïnteresseerde burgers. De bedoeling is om tot 4 procent van de investeringskosten te gaan.

Een consortium van 34 energiecoöperaties, Seascoop, wil zelfs nog veel verder gaan. Het wil voor 20 procent in het eigenaarschap van de parken stappen en op termijn 20 procent van de elektriciteit aan burgers leveren. Seascoop zoekt nu al toenadering tot de consortia die de windparken willen bouwen en wil zelfs tot 445 miljoen euro ophalen.

‘Dit model garandeert dat de geproduceerde energie tegen een billijke prijs verkocht wordt, zonder overwinsten’, zegt Seascoop. ‘Door lid te worden van een coöperatie kan iedereen het beheer van zijn energie opnieuw in eigen handen nemen.’ Het consortium werkt samen met de coöperatieve elektriciteitsleverancier Ecopower om in Vlaanderen de elektriciteit van de windparken te leveren.

De consortia die de windparken bouwen, zullen allicht geïnteresseerd zijn om met de coöperaties samen te werken. Een ruime samenwerking met burgerparticipatie staat voor 10 procent van de punten bij de beoordeling van een bod. De geboden prijs staat voor de resterende 90 procent.

Bron: standaard.be