Milcobel voert enkele nieuwe spelregels door

28 juni 2023
Producenten coöperaties

Milcobel, een coöperatie waar zo’n 1700 melkveehouders-leveranciers de aandeelhouder zijn, heeft recent enkele statutaire vernieuwingen doorgevoerd. De coöperatie wil zo aantrekkelijker zijn voor zowel haar leveranciers-aandeelhouders als ‘vrij leveranciers’. Zo bericht vilt.be.

Dat is nodig omdat er een ‘war for milk’ wordt uitgevochten op de Belgische markt. Zo kwam het Nederlandse Royal A-ware recent op onze markt terecht en wil ook FrieslandCampina Belgische melkveehouders meer binden. Tegelijk denkt Milcobel dat gezien bepaalde politieke beslissingen het productievolume in België zijn top bereikt heeft, maar ook dat de vraag nog zal toenemen.

Sinds enkele maanden heeft Milcobel dan ook 2 extra acquisitiemensen in dienst.

Een van de belangrijkste wijzigingen is wellicht dat de de zuivelverwerker het voor het eerst mogelijk maakt om op contractuele basis melk te leveren. Daarmee wil de coöperatie melk aantrekken van boeren zich niet voor lange tijd willen binden met een langetermijncontract en kapitaalsinbreng. Via een leverancierscontract krijgen melkveehouders de kans om kennis te maken met Milcobel als koper. "Dit kan vervolgens evolueren richting een klassiek lidmaatschap”, klinkt het. Deze contracten hebben een minimale looptijd van één jaar en een wederzijdse opzegtermijn van drie maanden.

Tom Schiettecat, directeur Milk & Farms, benadrukt dat de coöperatieve werking van Milcobel, dat momenteel 1.700 leden-melkveehouders telt, leidend blijft.

Daarnaast zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd die bestaande leden ten goede komen. Zo wordt ook de minimale duur van het Milcobel-lidmaatschap teruggeschroefd van vijf naar twee jaar.

Maar wordt ook de verplichte jaarlijkse kapitaalopbouw gekoppeld aan de jaarlijkse coöperatieve teruggave. Voorheen moest men via een complex schema elk jaar een bepaalde inbreng per hectoliter doen totdat men aan 7,5 euro kwam. En kunnen jonge boeren eenmalig een verzoek indienen om hun coöperatieve teruggave uitbetaald te krijgen. "Zij kunnen dat geld gebruiken om investeringen in hun bedrijf te doen”, vertelt Schiettecat die op basis van de getrouwheidspremie van 2022 (35 cent per 100 liter) het volgende voorbeeld schetst. “Een gemiddeld bedrijf levert zo’n 1,5 miljoen liter op jaarbasis. Dat betekent over 2022 een nabetaling van 5.250 euro.”

Bron: vilt.be