Coöperaties die statuten niet aanpassen, kunnen problemen krijgen

24 augustus 2023
Alle coöperaties

Met nog enkele maanden te gaan belicht De Tijd nog eens de consequenties

De aanpassing moet er komen omdat de statuten bepalingen kunnen bevatten die strijdig zijn met het WVV. Meestal zal de niet-tijdige aanpassing niet meteen tot schade leiden. Dat kan wel het geval zijn als de statutenwijziging een voorwaarde is voor een erkenning, het verkrijgen van een subsidie of het intekenen op een overheidsopdracht.

Lees hier alles over de statutenwijziging voor coöperatieve vennootschappen. 

Als u niet in actie schiet voor eind 2023, wordt de vennootschap op 1 januari 2024 automatisch omgezet in de voorgeschreven rechtsvorm. Het bestuur moet dan binnen zes maanden de algemene vergadering bijeenroepen om de statuten aan te passen aan die nieuwe rechtsvorm.

Bron: tijd.be