Energiecooperatie Halnet neemt een megabatterij in gebruik

26 september 2023
Multistakeholders coöperaties

Halnet is een energiecoöperatie uit het gehucht Hal bij Minderhout, waar 30 burgers en 19 boeren zich verenigd hebben in een energiegemeenschap. Enkele boeren hebben hun daken vol gelegd met zonnepanelen en willen op termijn hun overschot aan stroom delen met de andere deelnemers in de gemeenschap. Halnet werd opgericht in reactie op de Europese richtlijnen van het ‘Clean Energy for all Europeans Package’ die stellen dat leden van een energiegemeenschap het recht hebben om zelf energie te produceren, op te slaan en deze energie te delen met elkaar of te verkopen op de (lokale) energiemarkt.

Sinds deze zomer heeft de coöperatie een batterij. De batterij heeft een op- en ontlaadvermogen van 150 kilowatt en een capaciteit van 450 KWh. Een capaciteit die te vergelijken is met batterijen van 10 elektrische auto’s.

Met de batterij, die ruim 300.000 euro kostte, zet de coöperatie een volgende stap. De batterij maakt het mogelijk de zelfvoorzieningsgraad te verhogen, alsook energie op dure momenten op het net te injecteren en op goedkope momenten van het net te onttrekken

Hiermee verhoogt Halnet de inzetbaarheid van de zonne-energie dat het produceert. De beschikbare energie kan zowel lokaal gebruikt worden op momenten wanneer de energiekost op het net hoog is of kan tegen een vergoeding verhandeld worden op de 'Day Ahead-markt', de markt waarbij elektriciteit een dag op voorhand verhandeld wordt. Op deze manier verdienen deelnemende boeren en burgers hun investering terug en voorzien ze tegelijk in de groeiende behoefte aan ad hoc energie die een kernuitstap meebrengt.

"In de toekomst willen we als een speler actief zijn op de energiemarkt waarbij we met Halnet een betere prijs kunnen aanbieden dan andere leveranciers.”

Op het gebied van wetgeving is er wel nog werk aan de winkel.

Bron: vilt.be