Coöperatie Hoogstraten heeft nieuwe partner op het oog

08 december 2023
Producenten coöperaties

Ruim een jaar nadat de fusiegesprekken tussen REO Veiling en Coöperatie Hoogstraten afsprongen, heeft Hoogstraten een nieuwe partner op het oog.

De producentencoöperaties Koninklijke FruitMasters uit Nederland en Coöperatie Hoogstraten uit België gaan een toekomstige samenwerking onderzoeken. Hiermee hebben de besturen van beide coöperaties ingestemd.

"De mogelijke samenwerking beoogt een impuls te geven aan de groeiambities en het versterken van de gezamenlijke positie als fruit- en glasgroentespecialist in Europa", zo laten de coöperaties weten. "Hierbij staat het belang van toekomstbestendig telen en het zekeren van een goede afzet centraal. Schaalvergroting is een kans om een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt. Door maximaal in te zetten op hechte ketensamenwerking wordt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de vraag van de markt en de beste match te realiseren tussen vraag en aanbod."

Beide organisaties staan positief tegenover een mogelijke samenwerking met verregaande ketensynergie. "Kansen op dit gebied omvatten het dempen van ketenkosten, versnelde kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verdere verduurzaming, digitalisering en het veerkrachtig inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een samenwerking op deze terreinen zal resulteren in een krachtige partner in het Europese verslandschap. De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties.”

Bron: agf.nl