Producentenorganisaties kunnen boeren meer marktmacht geven

08 december 2023
Producenten coöperaties

De politieke partij N-VA wijt de moeilijke positie van de landbouwers aan de structuur van de agrovoedingsketen. “De boer zit als het ware gekneld tussen ketenpartners die almaar groter worden”, vertelt Van Overtveldt. “Enerzijds heb je de toelevering waar zich de afgelopen decennia een belangrijke concentratiebeweging heeft voorgedaan en er nauwelijks sprake is van normale concurrentie en anderzijds heb je de retail. Ook al neemt de concentratie bij de supermarkten toe, iedereen weet intussen dat de marges daar niet echt groot zijn.” Volgens het Europarlementslid zit er nog een laag tussen de retail en de landbouw, “zeg maar de traders en verwerkers”, die ook sterk geconcentreerd zijn en waar “heel veel geld blijft hangen”.

Om de boer weg te krijgen uit die positie, moet volgens de partij de scheve machtsverhouding in de voedselketen worden rechtgetrokken door boeren toe te laten zich te verenigen en samen te werken.

Volgens Geert Bourgeois is het in Vlaanderen amper geweten dat het mededingingsrecht landbouwers wel degelijk toestaat om zich te verenigen in producentenorganisaties (PO’s). Nvdr: opvallend, want Vlaanderen kent in bepaalde sectoren en lange tijd enkele sterke en grote (PO’s)

“Als zo’n producentenorganisatie erkend wordt, mogen landbouwers daarbinnen afspraken maken en hun krachten bundelen om sterker te staan tijdens (prijs)onderhandelingen met andere spelers in de keten.” Hij verwijst daarbij naar Nederland waar de kartelwaakhond de Nederlandse boeren expliciet oproept om afspraken over prijzen te maken.

Nog op Europees niveau wil N-VA dat de Europese mededingingsautoriteit bij fusies en concentraties niet alleen de consumentenbelangen in overweging neemt, maar ook de boerenbelangen. “Dat gebeurt vandaag niet”, antwoordt Bourgeois op de vraag of de Europese Unie door alle milieu- en andere duurzaamheidsnormen die het aan bedrijven oplegt, niet zelf die concentratie in de hand werkt. “Bovendien mag je marktmacht ook niet verwarren met concentratie”, aldus Van Overtveldt.

Op Vlaams niveau willen de Vlaams-nationalisten producentenorganisaties meer promoten. Op X reageert minister Brouns (CD&V) op de oproep. Hij wijst erop dat Vlaanderen vandaag al 20 erkende producentenorganisaties telt met een gecombineerd ledenaantal van 3.392 landbouwers. “Maar vanzelfsprekend ben ik blij met de aanmoediging van N-VA om te blijven strijden voor economisch perspectief voor onze landbouwsector. Daar zal ik met plezier gevolg aan geven”, aldus nog Brouns.

Bron: vilt.be