Wooncoöperaties: coöperaties hebben het vermogen om zelf na te denken

Cera Coop Tour wooncoöperaties Genève
19 december 2023
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Op de Cera Coop Tour naar Genève onderzochten we hoe nieuwe wooncoöperaties optimale kansen kunnen krijgen. Maar we zagen daar ook hoe coöperatief wonen aandacht heeft voor de buurt en voor alle mensen die er wonen: een gebouw moet niet alleen in zijn omgeving passen, het moet deze omgeving ook verbeteren.

Bekijk daarvoor dit filmpje waar we je meenemen naar een buitenwijk van Genève, naar het project Rigaud van de coöperatie LA CODHA. We hebben een gesprek met Rosi, een bewoner en met Philippe, de architect:

“Natuurlijk zijn het de coöperaties die dit soort projecten mogelijk maken. Ze hebben de capaciteit om zelf na te denken over hoe ze willen leven. En het is niet hun doel om winst te maken. Dus al het beschikbare geld wordt gebruikt ten behoeve van het gebouw en de mensen die erin gaan wonen. Het is dus een heel specifiek woonmodel.”

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.