Milcobel schrapt 130 banen na ‘bijzonder moeilijk’ 2023

Coöperatie Milcobel (foto VILT)
14 juni 2024
Producenten coöperaties

Milcobel heeft 2023 afgesloten met een verlies van 11,6 miljoen euro. Dit in combinatie met een vermoedelijke krimp van de melkplas, noopt de zuivelcoöperatie tot een reorganisatie waarbij 130 banen op de tocht staan. Om de zuivelcoöperatie “weerbaarder te maken voor de toekomst” worden bedrijfsunits de komende maanden in elkaar geschoven en de poederactiviteiten in Kallo gedeeltelijk teruggeschroefd.

Bron: vilt.be

Milcobel, een zuivelbedrijf in handen van 1600 melkveehouders-leveranciers, heeft een “bijzonder moeilijk zuiveljaar” afgesloten met een verlies van 11,6 miljoen euro bij een omzet van 1,315 miljard euro. Dit staat in contrast met de omzet van 1,36 miljard euro en een winst van 4,4 miljoen euro in 2022. Ook de solvabiliteit is licht gedaald ten opzichte van 2022 (van 26,4% naar 25,9%).

De zuivelverwerker wijst ter verklaring van de teleurstellende bedrijfscijfers onder andere op de gestegen kosten voor energie, grondstoffen, diensten en lonen (+11 procent) die niet onmiddellijk doorgerekend konden worden. Een belangrijke financiële impact kwam ook van de moeizame implementatie van een softwarepakket in de afdeling Consumer Products die tot een hoge eenmalige kost heeft geleid.

Tegenover de gestegen kosten stond vorig jaar een globale afzetmarkt die door Milcobel als turbulent omschreven wordt door geopolitieke en economische onzekerheden. Onzekerheden bestaan er ook op het gebied van melkaanvoer. “Aan de aanbodzijde leidt de sterk toegenomen regelgeving rond landbouw en veehouderij in Europa en België tot een krimpende melkplas.” In 2023 heeft Milcobel 1,3 miljard liter verwerkt, wat een lichte daling is ten opzichte van 2022 (1,36 miljard liter).

Dit melktekort wordt grotendeels gecompenseerd door melk die Milcobel van derden aankoopt. Het bedrijf is daar zo’n drie jaar geleden mee begonnen nadat Nederlandse zuivelverwerkers actief werden op de Belgische markt. “De 'war on milk' heeft ons leden gekost”, beaamt woordvoerder Kathleen De Smedt die aangeeft dat Milcobel momenteel nog 1.550 leveranciers telt. Enkele jaren geleden waren dat er nog 2.000, begin 2022 1.700. Ondanks de aanzienlijke daling blijft Milcobel de grootste zuivelverwerker van Vlaanderen.

De coöperatie verwacht dat de melkvaanvoer de komende jaren verder zal teruglopen. Ze voorziet niet alleen een terugval onder de leden, maar ook in de aanvoer van melk van derden. Deze verwachting en het verlies van 2023 nopen de zuivelverwerker om een stevige reorganisatie door te voeren waarbij 130 van de 1.500 jobs bedreigd zijn. De consultatie- en informatieronde met de sociale partners, moet meer duidelijkheid verschaffen, en wordt daarom zo snel mogelijk opgestart.