Historiek

2012 – Het Internationaal Jaar van de Coöperaties is een erkenning voor de coöperatieve sector. Voor Cera was dit de directe aanleiding om de waardevolle, maar versnipperde initiatieven rond het stimuleren en ontwikkelen van coöperatief ondernemen te bundelen onder één naam: Coopburo.

Coopburo steunt aldus op de expertise en knowhow van alle verschillende projecten en samenwerkingsinitiatieven waar Cera de voorbije jaren haar schouders onder zette zoals:

  • Het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen dat onder de vleugels van HIVA ressorteerde (1 januari 2007 – 31 december 2011).
  • Coopconsult, een project met de steun van EFRO (1 januari 2009 – 31 december 2012).    
  • Verschillende projecten rond coöperatief ondernemen gesteund binnen het Cera Expertisecentrum Ondernemen van Cera (tot 31 december 2011).
  • Verschillende innoverende projecten rond samenwerking binnen het Innovatiesteunpunt, dienstverlener van Cera in het domein Land- en tuinbouw.
  • Daarnaast steunt Coopburo op alle expertise en knowhow aanwezig in de personeelsploeg van Cera.

2016 - Cera wil zich nog duidelijker positioneren als coöperatieve onderneming en als promotor van het coöperatieve ondernemingsmodel. Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist alle activiteiten in het domein van coöperatief ondernemen voortaan onder eigen naam te doen, nl. de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera. De betalende dienstverlening gebeurt onder het label ‘Cera Coopburo’.

Aan de werking en activiteiten wijzigt niets. De drie pijlers van deze dienstverlening blijven dezelfde: