Op maat

Incompany trainingen: wij komen naar jouw coöperatie

We werken graag op maat van jouw organisatie en/of sector een lezing, workshop of opleiding uit.  Zowel voor gevestigde coöperaties als voor starters.

Onze multidisciplinaire medewerkers, samen met onze partners zoals het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen KU Leuven, geven deze opleidingen in jouw organisatie voor verschillende doelgroepen:

 • Raad van Bestuur
 • Directie/management
 • Personeelsleden
 • Vennoten/leden/coöperanten
 • Ook voor externe dienstverleners en vrije beroepers

 

coöperatief ondernemen high five

Voorbeelden van incompany trainingen:

1. 'Ik, lid van een coöperatie?’

Zijn al jouw leden er zich van bewust dat ze lid zijn van een coöperatie of wat coöperatief ondernemen precies inhoudt? Vele coöperaties ervaren dat dit niet altijd het geval is. Deze sessie biedt de leden een antwoord op volgende vragen:

 • Wat is een coöperatie? Met actuele voorbeelden van coöperatief ondernemen uit de eigen en andere sectoren. Wat is het verschil met een andere onderneming?
 • Waarom ben ik lid/vennoot/coöperant?
 • Types en belang coöperaties: facts & figures.
 • Welke rechten en plichten heb ik als lid? Waarom moet ik naar de Algemene Vergadering gaan?
 • Wat doen directie en Raad van Bestuur?

2. 'Ik, personeelslid van een coöperatie?’

Zijn jouw personeelsleden er zich van bewust dat ze werken voor een coöperatie? En wat dat precies inhoudt? Deze sessie biedt personeelsleden een antwoord op volgende vragen:

 • Wat is een coöperatie? Met voorbeelden van coöperatief ondernemen uit de eigen en andere sectoren. Wat is het verschil met een andere onderneming?
 • Types en belang coöperaties: facts & figures.
 • Welke rol spelen Raad van Bestuur en Algemene vergadering?
 • Hoe ga ik om met de reacties van coöperanten/vennoten?

3. 'Ledenbetrokkenheid is een werkwoord. Hoe kan je je leden (sterker) betrekken?'

Ledenbetrokkenheid is een logisch gevolg van de werking van een coöperatie: de leden zijn eigenaar en gebruiker van de coöperatie. Door deze dubbele rol lijkt de betrokkenheid van de leden vanzelf sterk te zijn. Toch is dat niet zo evident, blijkt uit de praktijk. Coöperaties botsen regelmatig op verschillende uitdagingen die allemaal draaien rond hetzelfde doel: de leden (sterker) betrekken. Met deze workshop brengen we samen de problemen en uitdagingen in kaart:

 • Welke dienstverlening zetten wij op voor onze leden? Wat is de gebruikers(meer)waarde van onze coöperatie?
 • Wat betekent ‘eigenaar zijn’ in onze coöperatie?
 • Hoe communiceren we met onze leden en hoe is de zeggenschap georganiseerd in onze coöperatie?

Deze concrete en interactieve workshop start met een intakegesprek over de specifieke behoeften en uitdagingen van de coöperatie. De sessie resulteert in een aanzet tot een actieplan om leden (sterker) te betrekken op maat van uw coöperatie.

4. 'Bestuurdersaansprakelijkheid: ligt je er wakker van?’

Als bestuurder van een coöperatie zit je mee aan het stuur van een onderneming: het kan een bron zijn van grote arbeidsvreugde. Maar kan je er have en goed bij inschieten als het fout loopt? Via deze algemene introductie maakt u kennis met verschillende aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid en met mogelijkheden om deze te beperken. De sessie behandelt onder meer:

 • Oorsprong en trends van aansprakelijkheid, in het bijzonder bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Bestuurdersrisico's in coöperaties.
 • Mogelijkheden om deze risico's te beperken.
 • Praktijkvoorbeelden en vragen.

5. Visie en strategie in uw coöperatie: ontwikkeling en uitwerking

In deze workshop met de Raad van Bestuur brengen we je het belang bij van een heldere visie en strategie voor jouw coöperatie. We bekijken hoe je een visie en strategie kunt ontwikkelen en hoe dit proces verloopt. Tot slot ontdek je wat de rol van de bestuurder is bij de ontwikkeling van een visie en strategie. In deze workshop kom je alles te weten over:

 • De uitdagingen van de markt en het belang ervan.
 • De commerciële strategie van uw coöperatie.
 • Fusies, samenwerkingsverbanden, participaties, …
 • De sterktes en zwaktes, en de opportuniteiten en bedreigingen van de coöperatie.

Deze concrete en interactieve workshop start met een intakegesprek over de specifieke behoeften en uitdagingen van de coöperatie. Tijdens één workshop is het echter onmogelijk om een volledige strategie uit te werken.

6. Goed bestuur: wie zegt en beslist wat in onze coöperatie?

In een coöperatie, en zeker in grotere, spelen verschillende organen en structuren een specifieke rol: de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur met al dan niet externe bestuurders, het dagelijks bestuur, het management, adviesgroepen, enz.

 • Welke rol spelen ze en kunnen ze spelen in uw coöperatie?
 • Hoe komt het beslissingsproces in uw coöperatie tot stand?
 • Wie speelt daarin welke rol?
 • Zijn er verbeteringsacties mogelijk?

Na een intakegesprek over de specifieke behoeften en uitdagingen van de coöperatie gaan we samen in een concrete en interactieve workshop op zoek naar verbeterpunten en acties op maat van uw coöperatie om deze nog beter te structureren.

7. Financieel beleid voor bestuurders van een coöperatie

De jaarrekening – die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting – omvat een schat aan informatie waarop je jouw beslissingen als bestuurder kunt baseren. Een goed inzicht in deze tools is dan ook onontbeerlijk. In deze sessie:

 • leer je de opbouw van een balans en een resultatenrekening lezen.
 • leer je omgaan met ratio’s. Hoe kan je als bestuurder vat krijgen op de financiën en de operationele aspecten van jouw coöperatie?
 • Welke kritische indicatoren van de coöperatie moet je opvolgen?

Na een theoretische introductie toetsen we de kennis aan de hand van enkele voorbeelden en de jaarrekening van je eigen coöperatie.

8. Opleiding voor externe dienstverleners en vrije beroepers

Als notaris, boekhouder, communicatiebureau of andere dienstverlener is het belangrijk om de vennootschap van jouw cliënt goed te begrijpen. In deze opleiding krijg je als relevante dienstverlener een zicht op de essentie van wat coöperatief ondernemen is en de mogelijke opportuniteiten hiervan voor jouw cliënten.

 

Interesse?

Vraag een offerte voor een incompany training op maat van jouw coöperatie. 
Cera biedt een korting van 25% voor jonge coöperaties (eerste twee jaar na oprichting).