Tools

Tools en instrumenten voor coöperatieve ondernemers

We ontwikkelden diverse tools en instrumenten om coöperatieve ondernemers en/of leden van de Raad van Bestuur van coöperaties te helpen.

Coöperatief Business Model Canvas

Cera heeft dit Business Model Canvas ontworpen speciaal voor coöperaties.

(2015)

Missie en visie

Deze tool helpt je om een missie en visie te schrijven op maat van jouw coöperatie.

(2016)

Ledenbetrokkenheid

NCR en Cera ontwikkelden deze tool om de ledenbetrokkenheid in jouw coöperatie te verhogen.

(2018)

ICA-kompas

ICA-kompas

Een innovatief e-learning instrument dat je helpt de ICA-principes sterker in je bedrijfsvoering te verankeren.

(2014, met Coopkracht en Febecoop)