Sectoriële & thematische dossiers

Is het coöperatieve model een oplossing voor maatschappelijke en economische uitdagingen?

Cera zet in op onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden, de haalbaarheid en de meerwaarde van het coöperatieve ondernemingsmodel binnen specifieke economische en maatschappelijke uitdagingen.

Zo werkten we de afgelopen jaren rond:

De volgende jaren zetten we in op volgende vragen en uitdagingen:

  • Kunnen zelfstandigen en kmo’s zich versterken in werkerscoöperaties en ondernemingencoöperaties om zo allerlei uitdagingen – schaalvergroting in vele sectoren, technologische evoluties, innovatie etc. – gezamenlijk aan te gaan?
  • Wanneer en hoe kunnen bedrijven die een meer participatieve onderneming willen zijn, het coöperatieve model toepassen?
  • Innovatie in land- en tuinbouw en de plattelandssamenleving: kan het coöperatieve model daar mee voor zorgen? Anne-Marie Vangeenberghe startte eind 2017 als ‘inter-teamlid’. Zij zorgt voor meer synergie tussen de expertise van Cera rond coöperatief ondernemen en het bevorderen van innovatie door het Innovatiesteunpunt.