Zuiden

Wereldwijd zijn meer dan 1,2 miljard mensen lid van een coöperatie – ofwel 1 op 6 mensen – en de laatste tellingen spreken van 3 miljoen coöperaties wereldwijd. De leden helpen zichzelf en elkaar door samenwerking en realiseren zo samen wat alleen niet mogelijk zou zijn. In een wereld waar de rijkdom zich bij een steeds kleinere groep concentreert, is er meer dan ooit nood aan coöperatief ondernemerschap waar de meerwaarde terugvloeit naar een grote(re) groep van ‘gebruikers’-leden en niet enkel naar kapitaalkrachtige investeerders.

De Sustainable Development Goals vragen om een integrale aanpak wereldwijd. Coöperaties als bedrijven met verenigingsaspecten zijn een beloftevol model voor het oplossen van heel wat maatschappelijke uitdagingen. Coöperaties worden dan ook in toenemende mate expliciet erkend in de EU-wetgeving rond ontwikkelingssamenwerking, zowel als ‘CSO’ dan als ‘private sector’ actor.

Verder zijn coöperaties cruciale partners in het werk van ngo’s. Zo is maar liefst 75% van de fairtradeproducten afkomstig van boerencoöperaties. Deze mensgerichte bedrijven hebben immers heel wat troeven in handen om economische en sociale meerwaarde te creëren.

Ook bij burgerinitiatieven in het Zuiden (de zogenaamde 4de pijler) kan het coöperatieve model perspectief bieden voor het verzelfstandigen van het project.

Cera is zelf actief in het Zuiden via de vzw BRS. Via een model van bankier-tot-bankiercoaching van microfinancieringsinstellingen helpt BRS om de levenskwaliteit van de armere bevolking in het Zuiden duurzaam te verbeteren. Meer info op www.brs.coop.

De coöperatie BRS Microfinance Coop investeert middelen in microfinancieringsinstellingen voornamelijk in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Meer info op www.brs.coop.


Cera/BRS is lid van het Cooperatives Europe Development Platform (CEDP) waar uitgewisseld wordt met andere Europese coöperaties die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking. Meer info op https://coopseurope.coop/development/. Het CEDP werkt samen met het International Cooperative Development Platform (ICDP).

Wanneer je in een land in contact wil komen met de lokale coöperatieve koepel, kan je contact opnemen met de regionale kantoren van de International Cooperative Alliance (ICA).

Op deze kaart kan je de wetgeving die in een bepaald land van toepassing is op coöperaties raadplegen, en informatie lezen over de coöperatieve sector per land (aantal coöperaties, koepelorganisaties, …).

De COOP-unit binnen de International Labour Organisation (ILO) biedt enkele peer-learning-tools aan, nl. Think.Coop, Start.Coop en Manage.Coop. Gratis te downloaden op: www.ilo.org/coop.


Leestips over coöperatief ondernemen in het Zuiden

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News