Mobiliteit en bereikbaarheid

Iedereen verplaatst zich dagelijks: van thuis naar school of naar het werk, alleen of samen met anderen, met of zonder bagage, … Er zijn dus heel wat noden die ingevuld moeten worden. Noden die we vaak delen met anderen. Het mag dan ook niet verwonderen dat er wel wat coöperaties zijn in de mobiliteitssector.

coöperatie Partago

Electrische deelauto van de coöperatie Partago

Mobiliteitscoöperaties kunnen ontstaan vanuit burgers die vinden dat er hiaten zijn in het aanbod. Zo biedt bijvoorbeeld consumenten-coöperatie Partago elektrische deelauto’s aan.

Soms worden deze burgerinitiatieven bijgestaan door lokale overheden. Denk aan de coöperatie Green on Wheels (GOW) die als ambitie heeft om een CNG-pompstationsnetwerk op te zetten.

Daarnaast werken verschillende aanbieders samen om hun mobiliteitsoplossing optimaler aan te bieden. Zo werkt Partago samen met gelijkaardige aanbieders uit andere Europese landen in de ondernemingencoöperatie The Mobility Factory, die gezamenlijke noden van haar leden invult opdat deze laatste sterker kunnen staan in de markt.

Een andere ondernemingencoöperatie is Bike & co waar 14 sociale ondernemingen die gespecialiseerd zijn in onderhoud en herstel van fietsen, samenwerken. Door deze samenwerking in de coöperatie kunnen zij een sterkere aanbieder zijn in de markt van bedrijfsfietsen.

In de sterk veranderende mobiliteitssector zijn heel wat (nieuwe) jobs; denk aan fietskoeriers. Molenbike is een werkerscoöperatie van fietskoeriers die – op basis van hun werkervaring bij andere spelers in de markt – hun werk anders willen vorm geven.


buurtpunt Marienstede

Buurtpunt Marienstede

Naast deze bestaande initiatieven is er een groot coöperatief potentieel in de mobiliteitsmarkt die in volle ontwikkeling is.

Een van de uitdagingen is het aanpakken van de stelselmatige vermindering tijdens de voorbije decennia van voorzieningen en het openbaarvervoeraanbod in kleinere dorpen en gemeentes. Inwoners zijn voor zowat voor alles aangewezen op de wagen, met groeiende mobiliteitsproblemen tot gevolg.

Cera zet haar schouders onder de bereikbaarheid van afgelegen dorpen en gemeentes door in te zetten op buurtpunten die diensten én vervoersaanbod toegankelijk samenbrengen op één ontmoetingsplek.

Leestips over coöperaties in mobiliteit en buurtpunten

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News