De alarmbelprocedure, wat moet je doen?

De alarmbelprocedure verplicht het bestuursorgaan om maatregelen te nemen die het faillissement van de coöperatieve vennootschap kunnen vermijden, ofwel de schade die daardoor ontstaat te beperken. Dit is in het belang van de schuldeisers, maar ook in het belang van de vennoten.

Wat die procedure precies inhoudt, wordt bepaald door art 6:119 van het WVV:

 • Wanneer de ‘netto-actieftest’ OF de ‘liquiditeitstest’ negatief zou zijn, moet het bestuursorgaan de Algemene Vergadering bijeenroepen.
 • Deze bijzondere Algemene Vergadering moet uiterlijk twee maanden na de vaststelling van een van beide negatieve testen plaatsvinden.
 • Deze bijzondere Algemene Vergadering zal besluiten:
  • over ‘in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.’ 
   Als de Raad van Bestuur dit voorstelt moet ze ook in bijzonder verslag die maatregelen toelichten. En dat verslag toevoegen bij de agenda. 
   OF
  •  over de ontbinding van de vennootschap.

   

 • Na deze bijzondere Algemene Vergadering is het bestuursorgaan twaalf maanden vrijgesteld van deze alarmbelprocedure.

Advies aanvragen?

Ben je actief in een coöperatie die advies kan gebruiken? Of wil je een coöperatie opstarten? Cera kan je helpen.