Wat zijn de juridische kenmerken van de cv?

Hieronder vind je een schematisch overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uiteraard is dit niet volledig.

Wil je nog meer info, lees het artikel 'De coöperatieve vennootschap: enkel voor de echte coöperaties?'contacteer ons en/of neem deel aan onze Coop Workshop 'Starten met een coöperatie'.

Oprichting:

 • Authentieke akte
 • Niet iedereen die voor de notaris verschijnt is oprichter.
 • Minstens 3 oprichters, minstens 3 aandelen

Definitie:

 • Zie wetboek 6, artikel 1 
 • Het vervullen van de behoeften van de vennoten wordt beschreven in het doel van de vennootschap.
 • De coöperatieve finaliteit en waarden worden in de statuten beschreven.

Vermogen:

 • Afschaffing concept maatschappelijk kapitaal: ‘toereikend vermogen’
 • Elke vennoot die toetreedt doet een inbreng.
 • Een cv kan enkel aandelen met stemrecht en obligaties uitgeven.
 • Uitgebreid financieel plan!

Uitkering dividend:

 • Dubbele uitkeringstest door Raad van Bestuur: solvabiliteits- en liquiditeitstest

Aandelen:

 • Verschillende soorten aandelen zijn mogelijk met verschillende rechten en plichten.

Toe- en uittreding:

 • Vennoten kunnen toe- en uittreden zonder statutenwijziging.
 • Regels tot toe- en uittreding en uitsluiting zijn vrij te bepalen.
 • Weigeren kan indien dit gemotiveerd wordt door het bevoegde orgaan.
 • Uittreden kan vrijwillig of van rechtswege.
 • Oprichters kunnen pas vanaf het 3de boekjaar na oprichting vrijwillig uittreden.
 • Register van aandelen

Overdracht:

 • Overdracht tussen vennoten is vrij, tenzij de statuten dit anders bepalen.

Uitsluiting:

 • Toe- en uittreding en uitsluiting kan zonder een wijziging aan de statuten.
 • Geen geschillenregeling voor de cv

Algemene Vergadering:

 • Vrij te bepalen hoe de AV beslist en met welk quorum er geldig kan samengekomen worden.
 •  Schriftelijke AV is mogelijk.
 •  AV op afstand is mogelijk.
 •  Verdwijnen van het concept ‘controlerend vennoot’
 •  AV bijeenroepen van zodra vennoten met 1/10 van het aantal aandelen erom verzoekt
 •  Onthoudingen worden niet meegeteld.
 •  Verslag verzoeken tot uittredingen op AV

Raad Van Bestuur:

 • Minstens 1 , kan extern
 • Regeling belangenconflict
 • Niemand kan twee keer in de RvB zetelen.
 • Ruimere invulling begrip dagelijks bestuur
 • Regeling van bestuurdersaansprakelijkheid

Jaarverslag:

 • Per soort het aantal aandelen
 • Indien erkenning => jaarverslag
 • Geen controlerend vennoot meer

Advies aanvragen?

Ben je actief in een coöperatie die advies kan gebruiken? Of wil je een coöperatie opstarten? Cera kan je helpen.