Maak je keuze uit deze sessies

Kies uit 4 verschillende sessies rond thema’s die passen bij elke fase in de ontwikkeling van een coöperatie:

  • Inspireren/prestarten
  • Starten
  • Groeien
  • Versterken/verruimen

Detail

Keuzesessie 9 - Van participatief ondernemen tot medewerkers-aandeelhouders: hoe kan dat werken? (inspiratie/prestart)

Participatief ondernemen, het betrekken van je medewerkers, werpt zijn vruchten af: van meer geëngageerde tot zelfs productievere en vooral ook gelukkigere medewerkers.
Participatief ondernemen kan evenwel in allerlei maten en gewichten.
Geert Janssens, hoofdeconoom bij Etion, maakt je er wegwijs in.
Ondernemingen waarvan de medewerkers de aandeelhouders zijn, noemen we ‘werkerscoöperaties’. In tegenstelling tot bijv. in Frankrijk of in de Verenigde staten is dit in Vlaanderen nog steeds een relatief ongekend ondernemingsmodel. Maar de interesse en vraag ernaar stijgen. De afgelopen jaren heeft Cera verschillende werkerscoöperaties begeleid in allerlei sectoren.
Of het nu gaat om:

  • zelfstandige ondernemers die zich verenigen in een coöperatie,
  • een bewuste keuze voor mede-eigenaarschap door de medewerkers of
  • bedrijfsoverdracht aan de medewerkers, de vraag blijft: hoe maak je van een dergelijke gezamenlijke onderneming een succes? Wat zijn de aandachtspunten? Op deze vragen gaat Hannes Hollebecq in.

And last but not least, zal Ingrid Verduyn haar praktijkervaringen delen vanuit de werkerscoöperatie WaW.

Geert Janssens is hoofdeconoom en expert ‘participatief ondernemen’ bij ETION, forum voor geëngageerd ondernemen. Hij volgt de internationale literatuur en ontwikkelingen op het vlak van participatief ondernemen al meer dan tien jaren op de voet.
Ingrid Verduyn, is medeoprichter, vennoot en bestuurder van WaW cv. Dit snelgroeiend HR-dienstverlenend bedrijf koos heel bewust voor het model van de werkerscoöperatie. In 2019 waren 20 van de 32 werknemers vennoot. En de anderen zaten nog in hun ‘proefperiode’…
Hannes Hollebecq is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. Hij begeleidde al verschillende werkerscoöperaties. In 2019 werkte hij ook aan een proefschrift over dit type van coöperatieve onderneming: ‘Impact en succesfactoren van werkers- en ondernemingencoöperaties’ binnen het Postgraduaat in het Coöperatief ondernemen en management. Faculty of Economics and Business, KU Leuven. Geert en Hannes schreven samen de inspiratienota ‘Coöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschap.’ (ETION, 2019).

 

Keuzesessie 10 - Coöperaties, missiegedreven ondernemingen. Hoe bouw je zelf je Theory of Change? (starten)

Wanneer een organisatie missiegedreven wil werken, is het niet voldoende om output te genereren en te meten. Bovendien werken we in een maatschappij die zeer snel verandert, en informeren outputcijfers ons onvoldoende over of we op de juiste koers zitten. Het is dan interessanter en zinvoller om te kijken naar (tussentijdse) resultaten en stil te staan bij en hoe deze bijdragen tot het realiseren van een bepaalde gewenste impact. 

In deze sessie lichten we toe wat impactgericht werken is, hoe een Theory of Change daarbij kan helpen en je leert er je eigen Theory of Change opstellen. 

 

Nele Smets is gedelegeerd bestuurder van de coöperatie Tweeperenboom, een organisatie die complexe verandertrajecten ontwerpt en begeleidt in tal van organisatie- en transitievraagstukken. Nele heeft jarenlange ervaring als agile en impact coach, en als doorbraakarchitect. Ze volgde recent het postgraduaat coöperatief ondernemen aan de KU Leuven.

 

Keuzesessie 11 - De impact van georganiseerde besluitvorming (groeien)

Coöperatieve ondernemingen zijn onder meer gebaseerd op het principe ’één lid, één stem’.
Desalniettemin wordt deze vorm van democratische besluitvorming op de meest uiteenlopende manieren ingevuld bij coöperaties, gaande van één keer stemmen per jaar op de algemene vergadering tot het organiseren van intensieve praatcafés en sectiebijeenkomsten. Afhankelijk van de grootte, de heterogeniteit van de ledenbasis en de aard van de coöperatie, worden deze besluitvormingsprocessen anders georganiseerd en hebben deze een andere impact op de kwaliteit van de besluitvorming, het onderling vertrouwen van de leden, de betrokkenheid van leden en de missie van de coöperatie.

Wij maken je wegwijs in het gamma van mogelijkheden en geven suggesties tot verbeterde besluitvorming.

Prof. Dr. Frédéric Dufays is postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven en coördineert het Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen (KCO), een onderzoeks- en leercentrum van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven in nauwe samenwerking met Cera en Boerenbond. Het KCO heeft twee grote doelstellingen: het stroomlijnen en verder uitbouwen van onderzoek over coöperatief ondernemen en de inbedding van coöperatief ondernemen in de studieprogramma’s.

 

Keuzesessie 12 - Het Wetboek vennootschappen en verenigingen: plan van aanpak en timings op maat van jouw coöperatie (versterken/verruimen)

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019 en is vanaf 1 januari 2020 ook op jouw coöperatie van toepassing.

  • Welke impact heeft dit nieuwe wetboek nu op je dagelijkse werking? En op de werking van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering?
  • Twijfel je eraan of je wel een coöperatie kan blijven?
  • Wat moet je nu precies doen tegen uiterlijk 1 januari 2024? We geven je een hands-on handleiding waar je onmiddellijk mee aan de slag kan.

Lieve Jacobs is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. Als juriste kent zij de coöperatieve vennootschapsvorm door en door. Ze is medeauteur van het doeboek ‘Vzw, stichting, ivzw, en coöperatie. GPS 2019: het nieuwe WVV met aangepaste modellen’ (Die Keure, 2019).