Heb je gebruik gemaakt van de start-up tax shelter?

Tax shelter
29 april 2018
Alle coöperaties

In ons nieuwsbericht van 2 juli 2015 lichtten we de maatregelen toe die de regering nam om start-ups in België te ondersteunen.

Op dinsdag 12 april werd het Koninklijk Besluit van 1 april 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat de bewijsverplichting regelt in het kader van de tax shelter.

De startende coöperatie wordt verplicht om jaarlijks - en dit gedurende vijf jaar - een document op te stellen dat aan de vennoot die investeerde wordt bezorgd. Hierin wordt geattesteerd dat aan de verschillende voorwaarden voldaan is. Dit document wordt elk jaar aan de investeerder bezorgd vóór 31 maart.

Voor wat betreft dit jaar is de termijn voor het bezorgen van deze attesten aan de investeerder uitzonderlijk verlengd tot 1 juni 2016, gezien de publicatie van het besluit slechts begin deze week heeft plaatsgevonden.

De vennoot dient dit attest niet bij zijn aangifte te voegen, maar dient dit enkel ter beschikking te houden van de administratie voor het geval een controle zou worden uitgeoefend.Meer info?

Vragen?

Contacteer je boekhouder of Cera Coopburo (infocoop@cera.coop of 016 27 96 88)