Cera licht toe: nieuwe administratieve verplichtingen bij de start-up tax shelter. Waarop moet je letten?

Tax shelter
01 maart 2018
Alle coöperaties

Wanneer je als startende coöperatie een beroep doet op de tax shelter voor de uitgifte van nieuwe aandelen, moet je voor het aanslagjaar 2018 volgende administratieve formaliteiten vervullen:

 

NIEUW - Voor 31 maart 2018 (*) moet je een attest bezorgen aan de vennoot die gebruik wenst te maken van de tax shelter. Dit kunnen drie verschillende attesten zijn, maak je keuze al naargelang wat van toepassing is:

  1. Attest betreffende het jaar van de verwerving van de aandelen; dit attest lever je af wanneer een vennoot in 2017 heeft ingetekend op aandelen. 
  2. Attest betreffende én van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen; dit is dus een soort ‘vervolgattest’ en zal je dienen af te leveren voor vennoten die in 2015 of in 2016 hebben ingetekend op aandelen. 
  3. Attest betreffende het jaar van vervreemding van de aandelen; dit attest lever je af wanneer de vennoot is uitgetreden binnen de vier jaar na verwerving van de aandelen die hij inbrengt in zijn personenbelasting. De belastingvermindering zal in dat geval gedeeltelijk worden teruggenomen, tenzij het over een uittreding van rechtswege gaat, bij overlijden dus. Deze belastingsterugname wordt berekend in functie van het aantal ontbrekende volle maanden vanaf de datum waarop de voorwaarde niet langer is vervuld, tot het einde van de termijn van 48 maanden.

(*) voor het aanslagjaar 2017 was deze datum 31 mei 2017; er werd uitstel verleend tot 31 juli 2017

NIEUW - De administratie heeft een model van attest opgesteld dat vrijblijvend kan gebruikt worden.

NIEUW - Voor 31 maart 2018 moet je een kopie van deze attesten bezorgen aan de administratie.

Dit kan op de volgende manieren:

  • Elektronisch doorsturen via de toepassing Belcotax-on-web
  • Als bijlage mailen naar kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.feb.be
  • Op papier versturen naar KMO Centrum Brussel II, dienst Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing, Kruidtuinlaan 50, bus 3406, 1000 Brussel.