Nieuw vennootschapsrecht van kracht op 1 mei 2019?

wetboek algemeen
22 november 2018
Alle coöperaties

Als u een nieuwe coöperatieve vennootschap wil oprichten, moet u dan wachten tot dan? En wat moet u doen als bestaande coöperatieve vennootschap?

Het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat het vennootschapsrecht in ons land moet hervormen werd eind oktober goedgekeurd door de Kamercommissie voor Handels- en Economische Recht. Die heeft rekening gehouden met een aantal opmerkingen van de Raad van State bij het ontwerp. Volgens het kabinet van Geens kan de plenaire zitting van de Kamer nog voor het einde van het jaar stemmen over het wetsontwerp. Als alles volgens plan verloopt, wordt de nieuwe wetgeving op 1 mei 2019 van kracht.

Wat zijn de gevolgen voor de coöperatieve onderneming?

De vraag is of een ondernemer in spe niet beter wacht met de oprichting van een vennootschap. ‘Ik zou als aanstormende ondernemer niet wachten op de nieuwe wet en nu al starten met een vennootschap. De verschillen tussen een bvba (respectievelijk cvba nvdr) en een bv (cv nvdr) zijn daarvoor niet groot genoeg’, zegt advocaat Delboo in een artikel van detijd.be.

Wie nu nog opricht, moet er rekening mee houden dat hij de statuten van de vennootschap uiterlijk tegen 1 januari 2024 nog moet aanpassen aan de bepalingen van het WVV. ‘Maar dat is niet zo ingewikkeld’, zegt Delboo.

Als we ervan uitgaan dat het nieuwe wetboek op 1 mei 2019 in werking treedt, dan worden de nieuwe regels van toepassing voor alle vennootschappen, verenigingen of stichtingen die vanaf dan worden opgericht. Vanaf 1 januari 2020 worden de nieuwe bepalingen dan verplicht van toepassing op alle bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

‘Bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen hoeven nog niet meteen actie te ondernemen’, zegt advocaat De Keukelaere. ‘Ze moeten hun statuten maar aanpassen bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2024.’

Vanaf 1 januari 2020 worden de nieuwe benamingen en afkortingen van toepassing, zelfs als de statuten nog niet zijn aangepast.