Belgische Tuinbouwcoöperaties vernieuwen hun duurzaamheidsstrategie

13 februari 2019
Producenten coöperaties

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) lanceerde in 2012 het keurmerk ‘Responsibly Fresh’, verwijzend naar verse groenten en fruit die op een maatschappelijk verantwoorde manier worden geteeld.

Met Responsibly Fresh hebben de groente- en fruittelers en hun coöperaties, aangesloten bij VBT, de voorbije jaren collectieve inspanningen geleverd richting duurzame ontwikkeling. Ze hebben daarbij eerst orde op zaken gesteld in eigen huis.

Het behalen van certificaten en de controle door externen tonen betekenisvolle progressie aan.

De huidige deelnemende coöperaties zijn BelOrta, Belgische Fruitveiling, Coöperatie Hoogstraten, Limburgse Tuinbouwveiling en de REO Veiling.

De telers kiezen bewust voor een coöperatieve aanpak en willen vooruitgang maken met respect voor mens en natuur. Daarvoor geven ze drie redenen, te beginnen met “coöperatief ondernemen is duurzaam ondernemen”. In plaats van zich met hun producten individueel op de markt te begeven, hebben de in hoofdzaak familiale bedrijven zich gegroepeerd in coöperaties. Om samen sterk te staan in goede en kwade dagen. Met “wat duurzaam is gemaakt, wordt gezond gesmaakt” willen de telers en hun coöperaties zeggen dat groenten en fruit van nature lekker gezond zijn. Ze geven dan ook prioriteit aan het bevorderen van de consumptie van hun gezonde en duurzame producten. Tegelijk zetten ze zich in voor meer voedselspaarzaamheid. Uiteraard wil de groente- en fruitsector er economisch op vooruitgaan maar – en dat is waarde nummer drie – “met respect voor mens en milieu”.

 

Is coöperatief ondernemen, echt duurzaam ondernemen?

 

“Vanaf 2019 zetten onze telers en VBT-coöperaties de duurzaamheidsinspanningen voort onder het motto ‘Goodness by nature’. In de vernieuwde strategie engageren wij ons om duurzaamheidsinspanningen in te bedden in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We hebben er acht met stip aangeduid, waar wij als sector het meeste op kunnen betekenen”, aldus VBT-voorzitter Rita Demaré.

Zo meent de groente- en fruitsector een verschil te kunnen maken op vlak van verantwoorde consumptie en productie door aandacht te hebben voor voedselveiligheid, voedselspaarzaamheid en verantwoord verpakken. Er wordt continu geïnvesteerd in wetenschappelijk en toegepast onderzoek, op zoek naar innovatie en verbetering. Verder hechten de groente- en fruittelers en hun coöperaties veel belang aan gezondheid, veiligheid en welzijn van personeel. Vanuit de coöperatieve gedachte en een brede kijk op duurzame ontwikkeling engageert de sector zich in projecten met het Zuiden. Uit zorg voor het milieu en de schaarse natuurlijke hulpbronnen zet de tuinbouwsector in op zuinig omspringen met water, verminderen van het energieverbruik, beperken van de uitstoot, beschermen van de bodem en correct toepassen van gewasbescherming.

Responsibly Fresh blijft het keurmerk dat al die inspanningen moet veruitwendigen. Het logo, dat de vorm heeft van de aardbol, weerspiegelt de verschillende aspecten binnen de duurzaamheidsstrategie. De kleurenmix, verwijzend naar een regenboog, geeft weer waar het inzake duurzaamheid om draait: het verenigen of in evenwicht brengen van de ogenschijnlijk tegenstrijdige people, planet, profit, peace en partnerschip. Ook de letter G is te herkennen in het logo. Deze staat voor globaal, groen en good-citizenship. Het blad in de kern van de G staat symbool voor groen en bloei. Het refereert opnieuw naar groenten en fruit. Voortaan verwijst G ook naar ‘Goodness by nature’, de nieuwe baseline voor groenten en fruit die van nature gezond zijn en met een minimale impact op de omgeving geteeld worden.