Hoe is het nog met … de hervorming van het vennootschapsrecht

wetboek algemeen
22 februari 2019
Alle coöperaties

De stemming over de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stond op de agenda van de plenaire vergadering van 21 februari 2019, maar werd enkele uren voor die vergadering in de Kamer ‘weggelaten’. Dat gebeurde omdat er nog enkele amendementen werden ingediend die moeten behandeld worden door de Kamercommissie handels- en economisch recht. Dat zou in die commissie van dinsdag 26 februari gebeuren. Ondertussen diende de PS wel nog een nieuw amendement in, specifiek over Boek 6: de coöperatieve vennootschap.

Op 21 februari gebeurde in elk geval hetzelfde als op 18 december 2018: het stond – even - op de agenda. Op 18 december trok premier Michel naar de Koning om het ontslag van zijn regering aan te bieden.

Wat zijn de gevolgen van deze hervorming voor coöperatieve ondernemingen? 

Wat moet u nu als coöperatieve onderneming, al dan niet in oprichting, doen?

We houden u verder op de hoogte. In elk geval, de coöperatieve vennootschap heeft nog nooit zo veel aandacht gekregen van juristen en politici.