Algemene Vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC)

Nationale Raad voor de Coöperatie
04 maart 2021
Alle coöperaties

In april 2021 wordt de Algemene Vergadering (AV) van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) opnieuw samengesteld voor een periode van zes jaar. Als NRC-erkende coöperatie geef je zo mee vorm aan het federale beleid rond coöperaties.

De FOD Economie heeft op 26 januari 2021 via de post een oproep tot kandidaatstelling gestuurd, inclusief een formulier dat je ingevuld kan terugzenden, per mail op per post.

Je kan je kandidaatstellingsformulier uiterlijk op 29 maart 2021 naar de FOD Economie sturen.

Heb je de oproep tot kandidaatstelling niet per post ontvangen? Neem dan contact op met het Secretariaat van de NRC op volgend adres: nrc-cnc@economie.fgov.be