Is consolidatie de enige optie?

16 februari 2023
Ondernemingen coöperaties

De afgelopen jaren zagen we in diverse Belgische sectoren consolidatiegolven.

“Toegenomen concurrentie, complexere regels, druk op de prijzen, digitalisering: Belgische bedrijven staan voor grote uitdagingen. Consolideren en extra vaardigheden ontwikkelen is de boodschap”.

In dit artikel van Trends (zomer 2022) ging het dan wel specifiek over architectenbureaus, maar je hoort en leest dergelijke berichten over verschillende Belgische bedrijven en sectoren.

Is consolidatie de enige optie? Of is er ook een ‘coöperatief alternatief’?

Op ons Coop Event, het tweejaarlijks congres voor iedereen actief in een coöperatie of geïnteresseerd in coöperatief ondernemen op 21 maart 2023, gaan we in op deze vraag.

Neem er deel aan de sessie “Mijn bedrijf verkopen? Opgaan in een grotere groep? Of … je coöperatief verenigen?”  

Wat doe je als zelfstandige freelancer of kmo? Je bedrijf verkopen aan private equity of een grote speler? Opgaan in een grote groep? Maar, is dat de enige oplossing? Neen, zeker niet. Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION, licht ons de ontwikkelingen in het bedrijvenlandschap toe.

Je zou je ook samen met concullega’s kunnen verenigen in een ‘ondernemingencoöperatie’. Hannes Hollebecq, adviseur Coöperatief Ondernemen bij Cera, vertelt ons meer over het wat en waarom van ondernemingencoöperaties.  

Thuisverpleging Meerdael is zo’n voorbeeld. Steven Vancraesbeeck, vennoot-thuisverpleegkundige en voorzitter, deelt zijn ervaringen, zowel positief als negatief, met deze bedrijfsvorm. Maar ook vertelt hij over een recente ervaring waarbij een grote onderneming enkele van hun vennoten/coöperanten uit elkaar wilde spelen.