De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid verdwijnt

13 maart 2019
Alle coöperaties

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019.

Vanaf nu zullen we je regelmatig op de hoogte te brengen van de implicaties van deze nieuwe wetgeving.

Hieronder lees je waarom de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) verdwijnt en wat de alternatieven zijn.

Waarom zou iemand voor de CVOA kiezen? Misschien omdat de prijs voor de beperkte aansprakelijkheid, namelijk 18.550 euro minimumkapitaal, te duur was? Of omdat beperkte aansprakelijkheid voor de betreffende activiteit niet (voldoende) zinvol was?

Feit is dat er in de eerste drie kwartalen van 2018 slechts 53 coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) werden opgericht. Te weinig om een aparte rechtsvorm te verantwoorden, oordeelde onze wetgever, waarbij hij de CVOA schrapte.
Als alternatief voor de vroegere CVOA zijn er twee mogelijkheden:

  • Voor zover de coöperatieve eigenheid centraal staat, kan je kiezen voor de CV, dat is de coöperatieve vennootschap waarbij alle vennoten genieten van de beperkte aansprakelijkheid. Daar waar je onder de huidige wetgeving een minimumkapitaal moest inbrengen van minstens 18.550 euro, werd dit kapitaalbegrip in het WVV afgeschaft.
  • Voor zover je geen nood hebt aan beperkte aansprakelijkheid, kan je kiezen voor de VOF.

Lees ook:

Het aantal vennootschapsvormen wordt herleid tot 4 basisvormen.

Vanaf wanneer heeft de inwerkingtreding van de nieuwe vennootschapswet concrete implicaties op jouw coöperatie?

Deze nieuwe wet is een unieke gelegenheid voor coöperaties om hun coöperatieve identiteit te versterken, de coöperatie krijgt “haar eigenheid” terug.