De nieuwe vennootschapswet is een feit

wetboek algemeen
01 maart 2019
Alle coöperaties

Nadat er twee dagen voor de stemming in de Commissie Handelsrecht nog een aantal wijzigingen werden doorgevoerd, werd er dan eindelijk gestemd. Geen overdonderende meerderheid, maar na een turbulente voorbereiding hebben we nu toch een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afgekort tot WVV.

In deze tekst hebben we het uitsluitend over coöperaties, niet over de andere vennootschapsvormen. Deze tekst is een eerste introductie in de nieuwe wetgeving.

Het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019. Dit betekent dat vanaf 1 mei:

Deze nieuwe wet kadert in een bredere hervorming, zo is er sinds 1 november 2018 een nieuw ondernemingsbegrip.

Deze nieuwe wet is een unieke gelegenheid voor coöperaties om hun coöperatieve identiteit te versterken, de coöperatie krijgt “haar eigenheid” terug.

De wettelijke definitie van de coöperatieve vennootschap (afgekort tot CV) is gebaseerd op de ICA-definitie, de transactierelatie van de vennoot tot zijn coöperatie staat centraal en het voldoen aan de behoeften van de leden is het finale doel van elke coöperatie. Een verwijzing naar de ICA-principes vinden we echter niet terug in het WVV, daarom blijft de NRC-erkenning van belang.

In de uitwerking van de CV zijn er een aantal opvallende nieuwigheden, denk aan de afschaffing van het kapitaalbegrip en de financiële beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens zijn er een aantal goede praktijken die nu een wettelijke basis krijgen.

Hier lees je vanaf wanneer de werking van het WVV concrete implicaties heeft op jouw coöperatie.