Nieuwe vennootschapswet: concrete implicaties op jouw coöperatie

laptop
05 maart 2019
Alle coöperaties

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019.

Vanaf nu zullen we je regelmatig op de hoogte te brengen van de implicaties van deze nieuwe wetgeving.

Hieronder lees je vanaf wanneer de inwerkingtreding van het WVV concrete implicaties heeft op jouw coöperatie.

Nieuwe coöperaties

Nieuwe coöperaties die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, zullen – logischerwijze - aan alle bepalingen van het WVV moeten voldoen.
Nieuwe coöperaties die in maart en april 2019 worden opgericht, moeten – ook logisch – nog steeds voldoen aan de bepalingen van het huidige Wetboek van Vennootschappen.

Bestaande coöperaties

Voor bestaande coöperaties wordt er stapsgewijs gewerkt.

 1. Tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019

  Hier verandert er voor bestaande coöperaties niets.
  Let wel op met statutenwijzigingen in deze periode.
  Van zodra er in de voorgestelde statuten een bepaling van het WVV wordt ingebracht, is het volledige WVV automatisch van toepassing en moeten de statuten ook als zodanig aangepast worden.
 2. Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023

  In principe is de wet pas van toepassing op bestaande coöperaties vanaf 1 januari 2020.
  Dit betekent dat de dwingende bepalingen van het WVV vanaf dat moment op elke coöperatie van toepassing zijn. In het geval de statuten in strijd zouden zijn met deze dwingende bepalingen, worden de statutaire bepalingen volledig genegeerd, het is alsof ze niet geschreven zijn.
  De niet-dwingende bepalingen van het WVV zijn slechts van toepassing voor zover de bestaande statuten ze niet tegenspreken.
  Elke statutenwijzing die de coöperatie na 1 januari 2020 doorvoert, is een – wettelijk verplicht gestelde! – gelegenheid om de volledige statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.
 3. Vanaf 1 januari 2024

  Tegen uiterlijk 1 januari 2024 moet elke coöperatie haar statuten aanpassen aan de bepalingen van het WVV, om zo de rechtsvorm van ‘coöperatieve vennootschap’, afgekort tot ‘CV’, aan te nemen. Al dan niet met een erkenning NRC.

Lees ook:

De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid verdwijnt. Wat zijn de alternatieven?

De actuele vennootschapsvormen worden herleid naar vier basisvormen.

Deze nieuwe wet is een unieke gelegenheid voor coöperaties om hun coöperatieve identiteit te versterken, de coöperatie krijgt “haar eigenheid” terug.

Wat moet je wanneer doen voor jouw CV?

De CV voor de uitoefening van een vrij beroep.