Is jouw onderneming een ‘vso’?

sociale onderneming
25 juli 2019
Alle coöperaties

Was je al voor 1 mei 2019 een vennootschap met sociaal oogmerk, dan word je ‘vermoed erkend te zijn als ‘sociale onderneming’. Dat staat in de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het KB van 28 juni 2019. Dit vermoeden geldt wel slechts tot het einde van de omzettingstermijn, zijnde 1 januari 2024.

Dus, ook als vso, dien je je om te zetten naar het WVV, zie hiervoor onze tijdslijn.

Als je vandaag een vso bent, maar geen cv, dan moet je je omzetten naar cv voor 1 januari 2024. Uiteraard enkel als je een sociale onderneming wil blijven.
Onder het Wetboek Vennootschappen was een vso een ‘variante op bestaande vennootschapsvormen’. Een sociale onderneming onder het WVV is een ‘erkenning’, voorbehouden voor cv’s, die wordt toegekend door de minister bevoegd voor Economie.