Nieuwe vennootschapswet: wat moet je wanneer doen voor jouw CV?

13 juni 2019
Alle coöperaties

Over de timing van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) kon je al alles lezen in ons nieuwsbericht van 5 maart.

Om je hierbij te helpen, maakten we twee schema's: twee tijdslijnen over de omzetting van CVBA onder het W.Venn. (het oude wetboek) naar de CV onder het WVV.

  • De eerste tijdslijn is een theoretisch overzicht van de inwerkingtreding van het WVV
  • De tweede tijdslijn kan een hulpmiddel zijn om de organisatie van een eventuele statutenwijziging in goede banen te leiden.

Heb je vragen? contacteer ons.

Bij ons kan je steeds terecht met vragen over de coöperatieve vennootschap, zoals de wijziging van je statuten.