Wonen

Van Zurich tot The Bronx – alle cases tonen een verschillend potentieel in het faciliteren van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, tijdelijke woonsituaties, zorg, gebruik en onderhoud van commons, duurzaam bouwen en verdichting.

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een maatschappelijke uitdaging waarin Cera nieuwe toepassingsmogelijkheden ziet voor coöperatief ondernemen.

Mehr als wohnen Zûrich (foto Johannes Marburg)

Mehr als wohnen Zürich (foto Johannes Marburg)

Traject

Na de individuele begeleiding van diverse coöperaties rond het thema wonen en na jaren bestuderen van internationale good practices, neemt Cera een volgende stap met een meerjarig traject rond coöperatief wonen.

Samen met een aantal partners, een kernteam en praktijkpartners exploreren we de mogelijkheden van coöperatief bouwen en wonen, zowel nationaal als internationaal, brengen we de huidige drempels in de regelgeving in kaart en stellen we alternatieven voor, coachen we (een paar) innovatieve pilots ter inspiratie en als voorbeeld.

Dit gaat dus over het realiseren van concrete projecten met voldoende schaal en met kansen op multipliceerbaarheid. Tot slot zorgen we voor een ‘draaiboek’, zodat de verworven kennis van de pilots breed verspreid kan worden.


Doelstelling

  • Scherpstellen van de uitdagingen, kansen en mythes van coöperatieve woonontwikkeling in Vlaanderen, door het verkennen van buitenlandse en kleinschalige binnenlandse cases en het verzamelen en vertalen van lessen.
  • Onderzoeken en helder beschrijven van het concept, de uitdagingen, kansen en specifieke scenario’s en voorwaarden waarin coöperatief bouwen en wonen een geschikte keuze vormt voor publieke, private en civiele actoren in het woonlandschap van Vlaanderen.
  • Pilootprojecten helpen lanceren en lokale overheden, bewoners en bouwheren ondersteunen in het realiseren van succesvolle en innovatieve voorbeeldprojecten. 
  • Faciliteren van een kwaliteitsvolle opschaling van coöperatieve woonontwikkeling in aantal, schaal en spreiding, door het “hefbomen” van de kennis, het debat en een kwaliteitsvolle praktijk van coöperatief wonen in Vlaanderen.
coöperatief wonen in Zürich

Kalkbreite Zürich (foto Jan Denoo)

coöperatief wonen in Zürich

Grünmatt Zürich (foto Jan Denoo)

COOP Piloot

Het traject wordt in opdracht van Cera gecoördineerd door Endeavour en Miss Miyagi. De kerngroep bestaat uit Architectuurwijzer, Departement Omgeving, Team Vlaams Bouwmeester, Vlaams Stedenbeleid, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Agentschap Wonen Vlaanderen. Bovendien betrekt Cera ook (kleinschalige) coöperaties, ontwikkelaars, Vlaamse en lokale bestuurders, autonome gemeentebedrijven, middenveldorganisaties en geïnteresseerde burgers.

De nood naar volgehouden kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is hoog en Cera heeft expertise. Cera heeft reeds een breed scala aan coöperatieve ‘vastgoedprojecten’ begeleid: Château Cortils, CentruM, Cohousing De Okelaar, Collectief Goed, Inclusie Invest, Cement, Studio Globo, GEC, Connect, De Landgenoten, CLT Gent, wooncoop, …

Meer weten? Contacteer Lieve Jacobs (Cera) of Jan Denoo (jan.denoo@endeavours.eu)

Activiteiten binnen het traject

Leestips over coöperatief wonen

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News