Wonen

Mehr als wohnen Zûrich (foto Johannes Marburg)

Mehr als wonen Zürich (foto Johannes Marburg)

Van Zurich tot The Bronx – alle cases tonen een verschillend potentieel in het faciliteren van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, tijdelijke woonsituaties, zorg, gebruik en onderhoud van commons, duurzaam bouwen en verdichting.

Na jaren bestuderen van internationale good practices, neemt Cera een volgende stap met een driejarig traject (2018-2020), waar we samen met een aantal partners, een kernteam en praktijkpartners de mogelijkheden van coöperatief bouwen en wonen exploreren, zowel nationaal als internationaal, de huidige drempels in de regelgeving en het voorstellen van alternatieven in kaart brengen, (een paar) innovatieve pilots coachen ter inspiratie en als voorbeeld. Dit gaat dus over het realiseren van concrete projecten met voldoende schaal en met kansen op multipliceerbaarheid. Tot slot zorgen we voor een ‘draaiboek’, zodat de verworven kennis van de pilots breed verspreid kan worden.

Doelstelling van het driejarig traject

  • Scherpstellen van de uitdagingen, kansen en mythes van coöperatieve woonontwikkeling in Vlaanderen.
  • Vertalen van deze kennis naar publieke, private en civiele actoren.
  • Faciliteren van een kwaliteitsvolle opschaling van coöperatieve woonontwikkeling in aantal, schaal en spreiding.

Daarvoor werken we samen met Team Vlaams Bouwmeester, Architectuurwijzer, Endeavour en Miss Miyagi. We betrekken ook graag burgers, (kleinschalige) coöperatieven (zoals wooncoop en Collectief Goed), ontwikkelaars, Vlaamse en lokale bestuurders, AG’s en middenveldorganisaties in dit traject. Naast hun betrokkenheid bij de onderzoeksfase, bakenen we ook samen een rol voor hen af in het vervolg van dit traject.

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een maatschappelijke uitdaging waarin Cera nieuwe toepassingsmogelijkheden ziet voor coöperatief ondernemen.
De nood naar volgehouden kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is hoog en Cera heeft expertise. Cera heeft reeds een breed scala aan coöperatieve ‘vastgoedprojecten’ begeleid: Château Cortils, CentruM, Cohousing De OkelaarCollectief Goed, Inclusie Invest, Cement, Studio Globo, GEC, Connect, De Landgenoten, CLT Gent, wooncoop, …

Activiteiten binnen het traject

Leestips over coöperatief wonen

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News