25 jaar BRS

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van CERA Bank in 1992 werd de Belgische Raiffeisenstichting, kortweg BRS, opgericht met als doel ook in de 21ste eeuw de coöperatieve principes van F. W. Raiffeisen actueel te houden en organisaties in het Zuiden laten delen in de rijke ervaring van 100 jaar coöperatief bankieren.

Gesterkt door zijn ideeën en verwezenlijkingen steunt BRS microfinancieringsorganisaties in het Zuiden die microkredieten, microspaarformules en microverzekeringen aanbieden op coöperatieve basis. Omdat ze, net als Raiffeisen met zijn spaar- en kredietcoöperaties, op eigen kracht en door samen te werken proberen het lot van arme mensen willen verbeteren.

BRS gelooft in de bijzondere daadkracht van samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen en biedt mensen in armoede die economisch actief zijn eerlijke kansen om uit de armoede te geraken en hun levenskwaliteit duurzaam te verbeteren. Niet alleen met geld, maar vooral met advies en in dialoog met de betrokken partners. In eigen land informeert BRS mensen over microfinancieren en microverzekeren.

Het motto van Raiffeisen 'We doen samen waar we alleen te klein voor zijn' – klinkt nu 'Samen microfinancieren en microverzekeren in het Zuiden.

25 jaar BRS