Modelstatuten voor de omvorming naar CV

CV coöperatie

Ben je een coöperatieve onderneming, dan zijn er weinig tot geen redenen om ook juridisch niet te kiezen voor de coöperatieve vennootschap

Sinds het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van mei 2019 hebben we in België een rechtsvorm die exclusief is voorbehouden voor coöperatieve ondernemingen, de CV. 

Het is aan de bestaande coöperaties (vandaag allicht actief onder de rechtsvorm CVBA of CVOA), om zich voor 31 december 2023 om te vormen naar de CV.

Doen ze dit niet, dan krijgen ze op 1 januari 2024 van rechtswege de rechtsvorm BV. In de overgangsfase tot 31 december van dit jaar, gelden deze overgangsregels.


Coöperaties hebben een groot belang bij wetgeving die zorgt voor een gelijk speelveld met andere soorten ondernemingen en die hun specifieke kenmerken (h)erkent. Uit onderzoek van Coops Europe blijkt dat het ontbreken van een ondersteunend wettelijk kader voor coöperaties of een zwak of ontoereikend wettelijk kader, een negatieve invloed kan hebben op coöperaties en hun ontwikkeling. Het bestaan van ondersteunende regelgeving kan de oprichting en versterking van coöperaties bevorderen en kan bijgevolg als motor voor duurzame ontwikkeling fungeren.

Bestaande coöperaties, de meeste vandaag (allicht) actief onder de rechtsvorm CVBA (of CVOA), hebben tijd tot 31 december 2023 om zich aan te passen aan de nieuwe coöperatieve rechtsvorm, de coöperatieve vennootschap, de CV. Passen ze zich niet aan, dan worden ze op 1 januari 2024 van rechtswege omgevormd naar de besloten vennootschap, de BV.

"Ben je een coöperatieve onderneming, dan zijn er weinig tot geen redenen om ook juridisch niet te kiezen voor de coöperatieve vennootschap”.

Niet alleen zijn er enkele ‘juridische voordelen’, het is ook een extra label om je coöperatieve identiteit in de markt te zetten.

Wat is een coöperatieve onderneming?

Hoe gebruik je onze modelstatuten?

De coöperatie is een uniek en specifiek ondernemingsmodel. Het opmaken van statuten van een CV vereist een grote mate van kennis van zowel de wetgevende bepalingen als van de organisatiestructuur van de coöperatie in kwestie. Er is een grote diversiteit in coöperatieve ondernemingen, zowel in hun typologie (zie daarvoor types coöperaties) als in de sector waar ze actief zijn. Vandaar dat het niet mogelijk is om modelstatuten te voorzien voor dé coöperatieve vennootschap.

In onze modelstatuten vind je een structuur met de hoofdlijnen voor een CV, waar aandacht besteed werd aan de nieuwigheden die voorzien zijn in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de eisen die gesteld worden aan een erkenning NRC en/of aan een erkenning sociale onderneming (SO). Voor alle duidelijkheid: beide erkenningen zijn uiteraard optioneel. Dat is een keuze die je zelf maakt.

Gebruik deze modelstatuten ter inspiratie en om af te toetsen of je alle elementen voor een eventuele NRC- en/of SO-erkenning voorzien hebt. Stem ook goed af met de notaris, want deze modelstatuten zijn niet volledig en niet aangepast op jouw specifieke case. Wil je graag nadenken over het design van je coöperatie en de bijhorende statuten? Vraag ons advies en begeleiding. Contacteer ons.

Meer uitgewerkte modelstatuten mét een uitgebreide toelichting kan je vinden in:

Erkenningsvoorwaarden voor NRC en voor sociale ondernemingen

Modelstatuten van Cera voor de omvorming naar CV

 

CV coöperatie

Wil je graag nadenken over het design van je coöperatie en de bijhorende statuten? Vraag ons advies en begeleiding.

Bel of mail ons. We helpen je graag verder.