Wordt voetbalclub AA Gent verkocht?

16 februari 2023
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Sinds vorig jaar gaan er hardnekkige geruchten over een verkoop van voetbalclub AA Gent. Of het nu komt door hun leeftijd, of door de slechte financiële situatie van de eersteklasser. Voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie zouden er vanaf willen en misschien ook wel 'stevig langs de kassa willen passeren’.

Maar zo eenvoudig lijkt dat niet te zijn. AA Gent heeft immers de rechtsvorm van een cvba-so. Net als OH Leuven trouwens: ‘een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk.’ 

En volgens zowel De Standaard als voetbalbelgie.be zouden de huidige statuten – die wij niet hebben kunnen bekijken – verbieden dat ‘de aandelen ten gelde wordt gemaakt’. Men zou de aandelen niet kunnen overdragen, noch verkopen (nvdr: dat is niet per definitie zo bij een cvba-so).

Sterker, zo stelt de Gentse schepen van Sport Sofie Bracke bij De Morgen: “Het zijn eigenlijk Monopoly-aandelen, die bij de overgang van een vzw naar een cvba-so zijn uitgedeeld zonder dat daar een kapitaalinbreng aan verbonden was. Het zou markant zijn als er hierop nu wel op de een of andere manier gecasht zou worden." 

Tenzij men er in slaagt de statuten van KAA Gent te wijzigen. Daar is echter een drievierdemeerderheid voor nodig. En verschillende aandeelhouders, zoals VDK Bank en de stad Gent, zouden daar tegen zijn. Meneer De Witte en Louwagie hebben samen maar 40 procent van de aandelen. 

Maar ook dan is het verhaal nog niet afgelopen. Een journalist van De Standaard wees er immers op dat rechtsvorm ‘cvba-so’ eind dit jaar niet meer bestaat.

Het verhaal is iets genuanceerder.

Met de hervorming van het vennootschapsrecht, blijft de coöperatieve vennootschap (CV) behouden in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Maar, men moet er wel uitdrukkelijk voor kiezen. Tegen uiterlijk 1 januari 2024 moet elke coöperatie haar statuten aanpassen aan de bepalingen van het WVV, om zo de rechtsvorm van ‘coöperatieve vennootschap’ (CV), aan te nemen

Ongeveer hetzelfde geldt voor ‘vennootschappen met sociaal oogmerk.’ Ook dit ‘verdwijnt niet echt’. Vennootschappen die ‘een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving’ kunnen zich laten erkennen als ‘sociale onderneming’. Voor de inwerkingtreding van het WVV waren deze gekend als de ‘vennootschappen met sociaal oogmerk’ (VSO’s). Vanaf nu moet je dus een erkenning aanvragen, en dat kan enkel als cv – vroeger kon je ook ‘vso’ zijn met andere vennootschapsvormen.

Was men al voor 1 mei 2019 een vennootschap met sociaal oogmerk, zoals voetbalclub AA Gent, dan word je ‘vermoed' erkend te zijn als ‘sociale onderneming’. Dit vermoeden zou wel slechts gelden tot het einde van de omzettingstermijn, zijnde 1 januari 2024.  

Dus, ook als vso, dien je je om te zetten naar het WVV. Net als zo veel andere coöperaties, heeft voetbalclub AA Gent dat nog niet gedaan.

En wat gebeurt er dan? CVBA’s die niet voldoen aan artikel 6:1 van het WVV zouden op 1 januari 2024 van rechtswege een BV worden.  

Zouden sommigen binnen KAA Gent daarop wachten?

Los van dit hele verhaal vinden wij het zeker een te overwegen piste voor voetbal- , en ev. andere clubs, om te fungeren als een coöperatie. En dan ook de bijbehorende rechtsvorm, de coöperatieve vennootschap, de CV, aan te nemen, al dan niet met ‘erkenning als sociale onderneming’.

En sowieso lijkt ons een beetje meer supportersparticipatie, in welke vorm dan ook, meer dan wenselijk.

Dat was ook onze boodschap in de desbetreffende commissie in het Vlaamse Parlement enkele jaren geleden, En ook in het inspiratieboek rond supportersparticipatie van de Beverense voetbalclub Eskabee/KSK Beveren, het ‘supportersalternatief’ na fusieclub Waasland Beveren.

Bronnen: voetbalbelgie.be, De Standaard en eigen redactie