Leerstoel en partnerschap Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen 2022-2025

Terug naar overzicht

Ambitie: Sterke en breed gedragen coöperaties

Programma: Informeren, adviseren en begeleiden van potentiële of bestaande coöperatieve projecten

Meer academisch onderzoek en onderwijs over coöperatief ondernemen: dat is onze grote ambitie met het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen, een initiatief van Cera, Boerenbond en KU Leuven. De officiële lancering vond eind 2015 plaats. Het kenniscentrum is ingebed in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en valt onder prof. dr. Luc Sels, met als ambitie om verschillende expertises samen te brengen.
Nationaal Project

Looptijd: 01/10/2022 - 30/09/2025

Partner

KU LEUVEN, OUDE MARKT 13 BUS 5005, 3000 LEUVEN

Contactpersoon

Hannes Hollebecq

De ambities van het partnerschap voor 2022-2025 zijn de volgende:

1) Op het vlak van onderzoek

Continuïteit en potentiële groei van het onderzoekplatform over coöperatief ondernemen; focus op de uitdagingen, evoluties, kansen en bedreigingen waarmee de coöperatieve sector wordt geconfronteerd, met name op het vlak van ledenbetrokkenheid, hybride governance en financiering die vaak samen gaan met verdere groei en internationalisering met daarnaast aandacht voor de opkomst van nieuwe, kleine coöperaties aan de andere kant van het spectrum rond zowel economische als maatschappelijke uitdagingen; verbreding van het onderzoeksnetwerk, in het bijzonder met partners uit OESO-landen.

2) Op het vlak van onderwijs

Een weloverwogen continuering van het postgraduaat onder modulaire en hybride vorm; een bredere en diepere integratie van de notie coöperatief ondernemen in het hoger onderwijs aanbod.

3) Op het vlak van dienstverlening

Praktische terugkoppeling naar het coöperatieve veld van onderzoeksresultaten en het capteren van onderzoeksvragen vanuit het veld en dit in nauwe samenwerking met partners op het terrein, zoals de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera. Het uiteindelijke doel is uiteraard om coöperatief ondernemerschap te versterken.

Meer informatie: https://feb.kuleuven.be/drc/kco

Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties. Daarnaast biedt Cera een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen.