Open huis

Sinds 6 december 2017 huist Cera in haar nieuwe kantoren in de Leuvense binnenstad. Daarvoor renoveerde de coöperatie twee historische panden en voegde ze er een nieuwbouwgedeelte aan toe.
Met de restauratie van die twee historische panden – Hôtel d’Eynatten en het Helleputtegebouw – keert Cera terug naar de roots van de Volksbank van Leuven. Met de nieuwbouw op de hoek van de Muntstraat en de Boekhandelstraat – het Raiffeisengebouw – vestigt Cera het beslissingscentrum van de coöperatie in de historische binnenstad.

Cera dronbeeld
Eynatten
Helleputte
raiffeisengebouw
Cera dronbeeld
Eynatten
Helleputte
raiffeisengebouw

De partners voor het bouwproject waren Robbrecht & Daem, Stabo, AR-TE en Studio Roma. Group Monument Vandekerckhove was de pilootaannemer voor het volledige project en stond ook in voor het restauratiegedeelte.

 

Paul Robbrecht geeft zijn visie op het Cera-gebouw: “Het Cera-gebouw belichaamt de coöperatieve en maatschappelijke ambitie maar gelijktijdig is het een gebouw dat zich in de stad inweeft en een verbindende alliantie aangaat met belangrijke architecturale componenten uit de omgeving: het Stadhuis, het Helleputtegebouw en het Hôtel d'Eynatten. Het gebouw is een stad in de stad.”

 
Voor de restauratie van de twee historische panden kreeg Cera subsidies van de Vlaamse overheid.


pentekening robbrecht

Een stad in de stad

Het Cera-gebouw in woord en beeld.

In vogelvlucht over het Cera-gebouw

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.