Nationale Adviesraad

Elk van de 45 RAR’s vaardigt vier leden (de voorzitter, de ondervoorzitter en twee afgevaardigde leden) af naar de Nationale Adviesraad (NAR). Deze 180 leden vormen samen met de leden van de Raad van Bestuur en de directie de voltallige NAR (196 leden).

 

De NAR vergadert twee keer per jaar en is belangrijk voor ontmoeting en strategisch overleg.

 

Raadpleeg de ledenlijst van de Nationale Adviesraad

 


Nationale Adviesraad